• Sędzia Hermeliński: nie jesteśmy podporządkowani żadnej partii, tylko Konstytucji i Kodeksowi wyborczemu.

 • 1 czerwca spotkanie szefów PKW i KBW z pełnomocnikiem Prezydenta RP do spraw referendum

 • Młodzież z liceum Kołłątaja chce głosowania elektronicznego

 • Seniorzy z Wawra za kartą – broszurą

 • Polski Związek Niewidomych: karta – „książeczka” lepsza, chcemy głosowania elektronicznego

 • Słuchacze KSAP za kartą – broszurą z precyzyjną instrukcją głosowania

 • Sędzia Hermeliński: nie jesteśmy podporządkowani żadnej partii, tylko Konstytucji i Kodeksowi wyborczemu.
 • 1 czerwca spotkanie szefów PKW i KBW z pełnomocnikiem Prezydenta RP do spraw referendum
 • Młodzież z liceum Kołłątaja chce głosowania elektronicznego
 • Seniorzy z Wawra za kartą – broszurą
 • Polski Związek Niewidomych: karta – „książeczka” lepsza, chcemy głosowania elektronicznego
 • Słuchacze KSAP za kartą – broszurą z precyzyjną instrukcją głosowania
 • PKW opublikowała sprawozdania finansowe partii politycznych za 2016 rok
 • Przewodniczący PKW w RMF FM: nie mamy jeszcze odpowiedzi od prezydenta na nasze wątpliwości.
 • Przewodniczący PKW: karta-książeczka wygodniejsza dla wyborcy
 • PKW do Prezydenta RP: zapewnimy organizację i przeprowadzenie referendum konstytucyjnego, zwracamy jednak uwagę na trudności w łączeniu go z wyborami samorządowymi.
 • Konsultacje kształtu kart wyborczych z zarządem Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej
 • Seniorzy z Legionowa za kartą-broszurą ze szczegółową instrukcją