PKW opublikowała sprawozdania finansowe partii politycznych za 2016 rok

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała na swojej stronie internetowej sprawozdania finansowe partii politycznych za ubiegły rok. PKW ogłosiła także informacje finansowe partii politycznych o otrzymanej subwencji budżetowej oraz o poniesionych z niej wydatkach w roku ubiegłym. Zgodnie z ustawą o partiach politycznych PKW ma czas do 30 września br. na zajęcie stanowiska wobec przedłożonych dokumentów.

Obowiązek złożenia sprawozdań ciążył na 86 partiach politycznych wpisanych do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

W ustawowym terminie sprawozdania złożyły 72 partie polityczne. 36 partii politycznych załączyło do sprawozdania opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania w zakresie wpływów na Fundusz Wyborczy.

Obowiązek złożenia informacji finansowych o subwencji budżetowej ciążył natomiast na 10 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu w 2015 r., przekroczyły próg 3% głosów. Wszystkie zobowiązane do tego partie złożyły informacje wraz z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: http://pkw.gov.pl/742_Sprawozdania_finansowe_partii_politycznych_za_rok_2016

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Dziś spotkania PKW z kandydatami na Szefa KBW
 • Szef KBW do premiera: konieczność pilnych zmian w budżecie państwa
 • Wojciech Hermeliński: Szefem KBW nie powinna być osoba afiliowana politycznie
 • Spotkanie PKW z kandydatami na Szefa KBW w najbliższą środę
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:23-05-2017 13:51
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:23-05-2017 13:55
  Wprowadził:Anna Godzwon