Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej

W związku z wczorajszymi wypowiedziami niektórych polityków i obserwatorów sceny politycznej jakoby stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie kampanii bilboardowej było unikiem, czy wynikiem strachu jej członków, Komisja podkreśla, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej może działać wyłącznie na podstawie i w granicach prawa.

Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, że przepisy prawa nie uprawniają jej do sprawowania bieżącego nadzoru nad działalnością partii politycznych.

Jak wskazano w stanowisku z dnia 18 września br. Komisja uprawniona jest jedynie do dokonywania oceny zgodności gospodarki finansowej partii politycznych z przepisami ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 876 i 1089) w trybie i terminach określonych w tej ustawie, tj. poprzez badanie ich sprawozdań finansowych. Przepisy ustawy o partiach politycznych nie uprawniają Państwowej Komisji Wyborczej do dokonywania oceny działalności partii politycznych w innym trybie, w szczególności przed złożeniem sprawozdania finansowego partii za dany rok oraz na podstawie informacji niezwiązanych z takim sprawozdaniem.

W stanowisku tym Państwowa Komisja Wyborcza wskazała także, iż nie jest powołana do dokonywania ocen działalności podmiotów innych niż partie polityczne i komitety wyborcze, np. fundacji i stowarzyszeń, w związku z czym nie jest uprawniona do oceniania działań prowadzonych przez takie podmioty, a tym bardziej do władczego ingerowania w te działania.

Komisja nie może zgodzić się z sugestią Pana Posła Jerzego Meysztowicza — Wiceprzewodniczącego Nowoczesnej Ryszarda Petru, wynikającą z wywiadu dla Radia Kraków, jakoby Państwowa Komisja Wyborcza nierówno traktowała partie polityczne, ponieważ uznała, że nie ma narzędzi by podjąć działania w sprawie tzw. kampanii bilboardowej, a miała instrumenty by ustalić, że Nowoczesna dokonała nieprawidłowego przelewu i miała instrumenty by partię tę bardzo surowo ukarać. Państwowa Komisja Wyborcza zauważa, że nieprawidłowości w gospodarce finansowej Nowoczesnej Ryszarda Petru Komisja stwierdziła w trakcie badania sprawozdania finansowego tej partii za 2015 r. Jak wskazano wyżej, właśnie badanie sprawozdania finansowego jest jedynym uprawnieniem Państwowej Komisji Wyborczej wobec partii politycznych związanym z oceną gospodarki finansowej partii politycznych. Ponadto podkreślić należy, że Państwowa Komisja Wyborcza nie nakładała kar na Nowoczesną Ryszarda Petru, ani na żadną inną partię polityczną, gdyż nie posiada takich uprawnień. Utrata prawa do subwencji przez Nowoczesną Ryszarda Petru wynikała wyłącznie z przepisów ustawy o partiach politycznych, w związku z prowadzeniem przez tę partię gospodarki finansowej niezgodnie z prawem.

 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
ZOBACZ POZOSTAŁE
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Finał II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wojciech Hermeliński: z szefem MSWiA o komisarzach, urzędnikach i kamerach
 • Sędzia Hermeliński: tylko ok. 70 osób zgłosiło się na razie na urzędników wyborczych
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:20-09-2017 15:06
  Wprowadził:Anna Godzwon
 • Data modyfikacji:20-09-2017 15:08
  Wprowadził:Anna Godzwon