• Jak głosować i kiedy głos będzie ważny?
  Zagłosujesz tam, gdzie mieszkasz na stałe. Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców. Nowy spot PKW
 • Kto przeprowadza wybory samorządowe? Kolejny spot PKW
  PKW przyznała w drodze publicznego losowania jednolite numery dla list kandydatów komitetów wyborczych
 • Konferencja z losowaniem jednolitych numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw i przynajmniej jedną listę do każdego sejmiku
  Wybory samorządowe 2018: Jak zostać kandydatem? Najnowszy spot PKW
 • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie oświadczeń lustracyjnych
  UODO wydał poradnik o ochronie danych osobowych w kampanii wyborczej
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 września 2018 r. w sprawie uprawnień mężów zaufania i obserwatorów społecznych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Sprostowanie nieprawdziwych informacji dotyczących podziału miejsc w obwodowych komisjach wyborczych