Komunikat Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 czerwca 2016 r. o teście systemu informatycznego "Wsparcie Organów Wyborczych"

 Warszawa, dnia 2 czerwca 2016 r.

                      SZEF

KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO

ZPOW-703-28/16

 Komunikat

W dniu 29 maja 2016 r. odbył się pierwszy test systemu informatycznego „Wsparcia Organów Wyborczych” (WOW), przygotowywanego na wybory samorządowe, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny odbyć się jesienią 2018 r. Test przeprowadzono w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej Brzegu (województwo opolskie).

Głównym modułem sprawdzanym w trakcie testu był moduł kalkulatora wyborczego, odpowiedzialnego za sporządzenie i wydrukowanie protokołu głosowania w obwodzie. Program weryfikował poprawność wprowadzanych liczb pod kątem arytmetycznym, w tym prawidłowość sum. Wydrukowane protokoły zostały przekazane członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w Brzegu oraz Komisarza Wyborczego w Opolu I, którzy nie mieli do nich żadnych uwag. Użytkownicy nie zgłosili też zastrzeżeń do działania systemu WOW.

Kolejne testy przewidziano na dzień 12 czerwca 2016 r. w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tułowice (województwo opolskie), 19 czerwca 2016 r. w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju (województwo dolnośląskie) oraz 26 czerwca 2016 r. w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czeladzi (województwo śląskie).

Jednocześnie w gminach w całym kraju wdrażany jest obecnie moduł Centralnego Rejestru Informacji Dodatkowych (CRID), który ma służyć do gromadzenia danych o wyborcach wpisanych do rejestru wyborców na podstawie Kodeksu wyborczego oraz wyborcach skreślonych z rejestru wyborców na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. Nr 158, poz. 941 ze zm.). Moduł ten jest kompatybilny z modułem „Meldunek”, przygotowanym w celu realizacji prawnych wymagań przekazywania przez gminy Państwowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem delegatur Krajowego Biura Wyborczego, kwartalnych informacji o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców.

Beata Tokaj

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:02-06-2016 13:13
    Wprowadził:Marcin Lisiak
  • Data modyfikacji:02-06-2016 13:16
    Wprowadził:Marcin Lisiak