• Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w okręgu wyborczym nr 59 w województwie podlaskim
    Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.
  • Informacja o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycje ich zmiany
    Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2015 r.
  • Wybrane działania Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego podjęte w 2015 r.
    Wybrane działania Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego podjęte w 2015 r. (statystyki)
  • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.