• Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  OGŁOSZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
 • Komunikat Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 2 czerwca 2016 r. o teście systemu informatycznego "Wsparcie Organów Wyborczych"
  Informacja o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.
 • Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w województwie podlaskim w okręgu wyborczym nr 59
  Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r. w okręgu wyborczym nr 59 w województwie podlaskim
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 marca 2016 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 6 marca 2016 r.
  Informacja o realizacji przepisów Kodeksu wyborczego oraz propozycje ich zmiany
 • Informacja o działalności Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w 2015 r.
  Wybrane działania Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego podjęte w 2015 r.