• Wybrane działania Państwowej Komisji Wyborczej, komisarzy wyborczych oraz Krajowego Biura Wyborczego podjęte w 2015 r. (statystyki)
    Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ważności wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r.