• Wyjaśnienie Krajowego Biura Wyborczego w związku z protokołem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 roku
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001)
 • Uwaga! Przedłużenie terminu dokonywania zgłoszeń do udziału w konsultacjach społecznych
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2016 r. dotyczący konsultacji społecznych
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sugestii dotyczących wzorów kart do głosowania zawartych w raporcie Fundacji im. Stefana Batorego
  Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 września 2016 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) !!! [WYJAŚNIENIE NIEAKTUALNE] !!!
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2016 r. dotyczący rozstrzygnięcia konkursu na studenckie prace naukowe poświęcone tematyce wyborczej
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 czerwca 2016 r. dotyczący obowiązku stosowania przezroczystych urn wyborczych
 • Odpowiedź Państwowej Komisji Wyborczej na pisma Ruchu Kontroli Wyborów z dnia 19 kwietnia 2016 r.
  Zbiór wyjaśnień Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących przezroczystych urn wyborczych