• Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.
 • Pismo Państwowej Komisji Wyborczej do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczące opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  Pismo Państwowej Komisji Wyborczej do Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące opinii Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Pismo Państwowej Komisji Wyborczej do Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie propozycji zmian przepisów Kodeksu wyborczego
  Wyjaśnienie Krajowego Biura Wyborczego w związku z protokołem Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Katowicach z wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2014 roku
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk sejmowy nr 2001)
  Uwaga! Przedłużenie terminu dokonywania zgłoszeń do udziału w konsultacjach społecznych
 • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2016 r. dotyczący konsultacji społecznych
  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sugestii dotyczących wzorów kart do głosowania zawartych w raporcie Fundacji im. Stefana Batorego