• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotyczący wzorów urn wyborczych
    Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. do prezydentów miast, burmistrzów i wójtów w sprawie urn wyborczych
  • Stanowisko w sprawie petycji dotyczącej sposobu podawania przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania