• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2016 r. dotyczące problematyki "stałego zamieszkania"
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdań finansowych partii politycznych i komitetów wyborczych
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. dotyczący wzorów urn wyborczych
    Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. do prezydentów miast, burmistrzów i wójtów w sprawie urn wyborczych
  • Stanowisko w sprawie petycji dotyczącej sposobu podawania przez Państwową Komisję Wyborczą wyników głosowania