Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo

Liczba mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych z urzędu

wpisanych na wniosek

w tym: część B**)

dolnośląskie

2 842 116

2 333 579

2 326 692

6 887

63

kujawsko-pomorskie

2 052 385

1 647 880

1 645 321

2 559

13

lubelskie

2 178 151

1 753 833

1 748 865

4 968

4

lubuskie

1 003 946

808 657

806 574

2 083

5

łódzkie

2 510 216

2 066 999

2 061 051

5 948

15

małopolskie

3 261 874

2 597 966

2 589 588

8 378

29

mazowieckie

5 110 295

4 136 630

4 112 895

23 735

147

opolskie

1 004 184

829 193

827 848

1 345

9

podkarpackie

2 125 744

1 688 980

1 685 304

3 676

6

podlaskie

1 191 588

961 652

958 871

2 781

5

pomorskie

2 202 909

1 750 602

1 744 840

5 762

24

śląskie

4 535 983

3 743 982

3 736 597

7 385

20

świętokrzyskie

1 286 080

1 048 132

1 045 148

2 984

3

warmińsko-mazurskie

1 440 395

1 146 108

1 143 488

2 620

6

wielkopolskie

3 377 771

2 693 658

2 687 116

6 542

22

zachodniopomorskie

1 673 768

1 357 114

1 353 154

3 960

9

Razem

37 797 405

30 564 965

30 473 352

91 613

380

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:20
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:46
    Wprowadził:Bartosz Goździk