Rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo

Liczba
mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych
z urzędu

wpisanych
na wniosek

w tym:
część B**)

dolnośląskie

2 848 838

2 333 209

2 326 350

6 859

56

kujawsko-pomorskie

2 054 950

1 641 836

1 639 326

2 510

12

lubelskie

2 186 354

1 747 636

1 742 646

4 990

4

lubuskie

1 004 500

806 163

803 905

2 258

6

łódzkie

2 525 740

2 072 243

2 066 202

6 041

13

małopolskie

3 245 964

2 572 127

2 563 874

8 253

22

mazowieckie

5 084 995

4 108 929

4 085 902

23 027

111

opolskie

1 009 509

828 738

827 445

1 293

7

podkarpackie

2 122 625

1 671 382

1 667 746

3 636

4

podlaskie

1 194 590

956 011

953 108

2 903

4

pomorskie

2 190 328

1 735 317

1 729 509

5 808

18

śląskie

4 562 411

3 754 256

3 747 560

6 696

14

świętokrzyskie

1 292 538

1 046 743

1 043 738

3 005

3

warmińsko - mazurskie

1 442 139

1 141 275

1 138 600

2 675

4

wielkopolskie

3 367 808

2 676 204

2 669 759

6 445

23

zachodniopomorskie

1 678 202

1 354 207

1 350 118

4 089

12

POLSKA-OGÓŁEM

37 811 491

30 446 276

30 355 788

90 488

313

 

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:25
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:19
    Wprowadził:Bartosz Goździk