Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 września 2008 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 września 2008 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

Województwo

Liczba
mieszkańców

Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych
z urzędu

wpisanych
na wniosek

w tym:
część B**)

dolnośląskie

2 850 991

2 333 581

2 326 579

7 002

55

kujawsko-pomorskie

2 055 854

1 641 697

1 639 139

2 558

12

lubelskie

2 186 349

1 746 709

1 741 638

5 071

4

lubuskie

1 005 102

805 257

802 888

2 369

6

łódzkie

2 529 420

2 073 646

2 067 586

6 060

13

małopolskie

3 244 867

2 568 806

2 560 425

8 381

22

mazowieckie

5 081 750

4 105 335

4 081 897

23 438

111

opolskie

1 010 740

828 626

827 311

1 315

7

podkarpackie

2 122 714

1 669 154

1 665 447

3 707

4

podlaskie

1 195 853

955 659

952 703

2 956

4

pomorskie

2 189 645

1 733 573

1 727 648

5 925

18

śląskie

4 568 101

3 755 877

3 749 033

6 844

14

świętokrzyskie

1 294 119

1 047 150

1 044 117

3 033

3

warmińsko - mazurskie

1 442 544

1 139 863

1 137 146

2 717

5

wielkopolskie

3 366 301

2 672 941

2 666 370

6 571

22

zachodniopomorskie

1 679 224

1 353 733

1 349 534

4 199

12

POLSKA-OGÓŁEM

37 823 574

30 431 607

30 339 461

92 146

312

 

 

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Stałe organy wyborcze/Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:19
    Wprowadził:Bartosz Goździk