Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 września 2007 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 września 2007 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

 

Województwo

Liczba
mieszkańców

Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych
z urzędu

wpisanych
na wniosek

w tym:
część B**)

dolnośląskie

2 858 335

2 333 337

2 325 782

7 555

57

kujawsko-pomorskie

2 058 496

1 637 151

1 634 393

2 758

10

lubelskie

2 191 732

1 743 503

1 738 027

5 476

4

lubuskie

1 005 674

802 964

800 317

2 647

6

łódzkie

2 539 482

2 075 253

2 068 867

6 386

13

małopolskie

3 240 068

2 553 230

2 544 522

8 708

24

mazowieckie

5 065 933

4 084 389

4 059 410

24 979

112

opolskie

1 017 789

829 742

828 343

1 399

7

podkarpackie

2 121 387

1 657 396

1 653 488

3 908

4

podlaskie

1 199 142

953 210

950 109

3 101

4

pomorskie

2 183 816

1 722 972

1 716 717

6 255

17

śląskie

4 593 329

3 764 100

3 757 083

7 017

14

świętokrzyskie

1 298 806

1 045 321

1 042 171

3 150

3

warmińsko - mazurskie

1 444 837

1 135 502

1 132 642

2 860

4

wielkopolskie

3 358 279

2 657 339

2 650 395

6 944

20

zachodniopomorskie

1 682 017

1 350 536

1 346 004

4 532

12

POLSKA-OGÓŁEM

37 859 122

30 345 945

30 248 270

97 675

311

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk