Rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 grudnia 2006  r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

 

Województwo

Liczba
mieszkańców

Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych
z urzędu

wpisanych
na wniosek

w tym:
część B**)

dolnośląskie

2 863 318

2 330 143

2 321 875

8 268

60

kujawsko-pomorskie

2 061 889

1 632 809

1 629 796

3 013

10

lubelskie

2 196 908

1 739 100

1 733 093

6 007

4

lubuskie

1 006 457

800 452

797 547

2 905

5

łódzkie

2 547 868

2 075 433

2 068 417

7 016

12

małopolskie

3 234 801

2 536 993

2 527 741

9 252

24

mazowieckie

5 053 779

4 065 904

4 038 617

27 287

110

opolskie

1 023 240

829 531

828 020

1 511

7

podkarpackie

2 121 742

1 647 137

1 642 854

4 283

3

podlaskie

1 202 076

950 629

947 354

3 275

4

pomorskie

2 179 587

1 713 712

1 706 754

6 958

16

śląskie

4 614 032

3 766 041

3 758 524

7 517

12

świętokrzyskie

1 302 963

1 042 696

1 039 323

3 373

2

warmińsko - mazurskie

1 447 105

1 131 319

1 128 191

3 128

4

wielkopolskie

3 354 951

2 643 718

2 636 153

7 565

20

zachodniopomorskie

1 684 191

1 347 627

1 342 767

4 860

11

POLSKA-OGÓŁEM

37 894 907

30 253 244

30 147 026

106 218

304

 

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk