Rejestr wyborców wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 czerwca 2006  r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)

 

 

Województwo

Liczba
mieszkańców

Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców

ogółem

wpisanych
z urzędu

wpisanych
na wniosek

w tym:
część B**)

dolnośląskie

2 867 727

2 329 103

2 324 536

4 567

49

kujawsko-pomorskie

2 064 759

1 630 431

1 628 802

1 629

8

lubelskie

2 203 333

1 736 932

1 734 022

2 910

4

lubuskie

1 007 557

798 472

797 208

1 264

2

łódzkie

2 555 106

2 076 243

2 072 521

3 722

6

małopolskie

3 232 085

2 526 484

2 521 061

5 423

18

mazowieckie

5 047 902

4 051 753

4 037 812

13 941

31

opolskie

1 027 235

829 513

828 708

805

5

podkarpackie

2 122 245

1 641 125

1 638 754

2 371

2

podlaskie

1 203 935

948 647

946 818

1 829

3

pomorskie

2 179 772

1 708 848

1 704 782

4 066

9

śląskie

4 628 363

3 767 492

3 763 355

4 137

9

świętokrzyskie

1 305 676

1 042 584

1 040 830

1 754

1

warmińsko - mazurskie

1 449 601

1 128 723

1 126 934

1 789

1

wielkopolskie

3 353 337

2 634 859

2 630 333

4 526

17

zachodniopomorskie

1 687 026

1 346 123

1 343 217

2 906

4

POLSKA-OGÓŁEM

37 935 659

30 197 332

30 139 693

57 639

169

 

 *) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Komisarze wyborczy"

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk