Rejestr wyborców - wg stanu na dzień 30 września 2005 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 września 2005 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)


Województwo


Liczba
mieszkańców


Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców


ogółem


wpisanych
z urzędu


wpisanych
na wniosek


w tym:
część B**)


dolnośląskie


2 878 591


2 327 193


2 322 312


4 881


49


kujawsko-pomorskie


2 071 527


1 627 647


1 626 003


1 644


8


lubelskie


2 211 739


1 734 113


1 731 062


3 051


4


lubuskie


1 009 807


796 089


794 714


1 375


2


łódzkie


2 565 164


2 077 476


2 073 585


3 891


6


małopolskie


3 232 207


2 513 108


2 507 488


5 620


18


mazowieckie


5 044 474


4 036 107


4 021 004


15 103


30


opolskie


1 032 348


828 657


827 838


819


4


podkarpackie


2 124 775


1 630 948


1 628 343


2 605


2


podlaskie


1 208 443


946 066


944 233


1 833


3


pomorskie


2 180 345


1 704 438


1 700 204


4 234


9


śląskie


4 650 709


3 768 296


3 764 141


4 155


8


świętokrzyskie


1 310 863


1 041 414


1 039 581


1 833


1


warmińsko - mazurskie


1 453 329


1 124 190


1 122 276


1 914


2


wielkopolskie


3 352 657


2 622 632


2 618 068


4 564


16


zachodniopomorskie


1 691 195


1 342 957


1 339 852


3 105


5


POLSKA-OGÓŁEM


38 018 173


30 121 331


30 060 704


60 627


167

 

 

  

 

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Komisarze wyborczy"

 

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:37
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk