Rejestr wyborców - wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.

REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)


Województwo


Liczba
mieszkańców


Liczba wyborców
ujętych w rejestrze wyborców


ogółem


wpisanych
z urzędu


wpisanych
na wniosek


w tym:
część B**)


dolnośląskie


2 879 468


2 325 258


2 320 455


4 803


47


kujawsko-pomorskie


2 072 893


1 626 092


1 624 494


1 598


8


lubelskie


2 213 947


1 730 136


1 727 264


2 872


4


lubuskie


1 009 907


794 276


792 881


1 395


2


łódzkie


2 569 477


2 074 463


2 070 756


3 707


6


małopolskie


3 230 057


2 504 906


2 499 616


5 290


18


mazowieckie


5 040 006


4 025 852


4 010 909


14 943


31


opolskie


1 034 064


828 341


827 559


782


4


podkarpackie


2 124 837


1 627 731


1 625 231


2 500


2


podlaskie


1 209 418


943 942


942 153


1 789


3


pomorskie


2 179 577


1 698 558


1 694 541


4 017


9


śląskie


4 655 610


3 766 028


3 762 252


3 776


8


świętokrzyskie


1 312 508


1 039 508


1 037 759


1 749


1


warmińsko - mazurskie


1 453 686


1 123 038


1 121 132


1 906


2


wielkopolskie


3 350 752


2 617 144


2 613 188


3 956


15


zachodniopomorskie


1 692 184


1 341 161


1 338 077


3 084


4


POLSKA-OGÓŁEM


38 028 391


30 066 434


30 008 267


58 167


164

 

*) Szczegółowe dane dotyczące rejestru wyborców w podziale na powiaty i gminy znajdują się w dziale "Komisarze wyborczy"

 

**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:07-03-2016 16:38
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji:19-04-2016 13:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk