• Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 2011 r. dotyczące przeprowadzania referendów lokalnych
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2011 r. sprawie wzorów urzędowych formularzy protokołów stosowanych w referendum lokalnym przez terytorialne oraz obwodowe komisje do spraw referendum (Monitor Polski Nr 116, poz. 1178)