Zarządzenie Nr 39/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie udzielania przez Krajowe Biuro Wyborcze zamówień publicznych przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:27-10-2016 9:44
    Wprowadził:Marcin Lisiak