Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2015 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 lutego 2015 r.

o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 

Na podstawie art. 327 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza, że liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców na terenie całego kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosiła 30 532 995 osób.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński(1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951 i 1529 oraz z 2014 r. poz. 179, 180 i 1072.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 0:25
    Wprowadził:Bartosz Goździk