Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie kampanii wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pełniących funkcje publiczne

 

Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r.

    PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-654-1/15

Stanowisko
Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie kampanii wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
pełniących funkcje publiczne

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z kandydowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osób pełniących funkcje publiczne zauważa, że przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) nie nakładają na kandydatów w okresie kampanii wyborczej obowiązku zaniechania lub ograniczenia działalności wynikającej z pełnienia funkcji publicznej.

Państwowa Komisja Wyborcza wyraża przy tym pogląd, że możliwe i celowe jest rozdzielenie czynności wykonywanych przez te osoby na takie, które są związane wyłącznie z prowadzeniem kampanii wyborczej w związku z kandydowaniem w wyborach i na takie, które związane są z pełnieniem funkcji publicznej. Do takiej oceny upoważniają przepisy Kodeksu wyborczego.

Państwowa Komisja Wyborcza przypomina ponadto, że z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że kampanię wyborczą kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą, na zasadzie wyłączności, komitety wyborcze (art. 84 § 1 Kodeksu wyborczego).

Wszelkie działania podejmowane po zarządzeniu wyborów, zmierzające do promocji kandydata lub mające na celu agitację na jego rzecz uznane być powinny za element kampanii wyborczej i mogą być podejmowane wyłącznie za zgodą właściwego komitetu wyborczego oraz finansowane wyłącznie z jego środków.

 

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:20-04-2016 0:32
    Wprowadził:Bartosz Goździk