• Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 września 2014 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie zasad rozpowszechniania odpłatnie audycji wyborczych
    Państwowa Komisja Wyborcza informuje
  • KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Z DNIA 21 SIERPNIA 2014 R.