Wykaz złożonych do Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
L.P. Data złożenia Nazwa komitetu Skrót nazwy komitetu Zasięg działania Pełnomocnik wyborczy Pełnomocnik finansowy Siedziba komitetu Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
1 21.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
POLSKA PATRIOTYCZNA
KOMITET WYBORCZY 
POLSKA P.
Rzeczpospolita Polska Ryszard Walenty 
Jarznicki
Ryszard 
Boreczek
ul. Partyzantów 9/1,
 21-050 Piaski
 z dnia 23.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
2 21.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO
KW 
ZWIĄZKU SŁOWIAŃSKIEGO
Rzeczpospolita Polska Włodzimierz 
Rynkowski
Zenon 
Saczuk
ul. Jaworzyńska 8/10, 
00-634 Warszawa
 z dnia 23.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
3 21.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
LEPSZA POLSKA
KW 
LEPSZA POLSKA
Rzeczpospolita Polska Cezary Stachoń Władysław 
Stachoń
ul. 1-go Sierpnia 49 m. 9, 
02-134 Warszawa
 z dnia 23.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
4 22.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
KW 
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Rzeczpospolita Polska Józef 
Szczepańczyk
Henryk 
Cichecki
ul. Kopernika 36/40, 
00-924 Warszawa
 z dnia 23.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
5 22.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
POLSKA PARTIA PRACY - SIERPIEŃ 80
KOMITET WYBORCZY 
PPP - Sierpień 80
Rzeczpospolita Polska Janusz Stefan 
Anioł
Zbigniew Stanisław 
Śniadecki
Al. Wyzwolenia 18, 
00-570 Warszawa
 z dnia 23.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
6 22.09.2010 KOALICYJNY KOMITET 
WYBORCZY LEWICA
KKW 
LEWICA
Rzeczpospolita Polska Arkadiusz Kasznia Kcenia Barbara 
Parzonko
ul. Mokotowska 29A, 
00-560 Warszawa
 z dnia 23.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
7 22.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
KW 
RUCH AUTONOMII ŚLĄSKA
województwo: opolskie i śląskie Mirella Barbara 
Dąbek
Sebastian Zbigniew
 Motoszko
ul. Dąbrówki 13/401, 
40-081 Katowice
 z dnia 23.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
8 23.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
RACJI POLSKIEJ LEWICY
KW 
RACJA PL
Rzeczpospolita Polska Krzysztof Andrzej 
Mróź
Zbigniew 
Skarżyński
ul. Emilii Plater 55/81, 
00-113 Warszawa
 z dnia 23.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
9 24.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI
KW 
NARODOWEGO ODRODZENIA POLSKI
Rzeczpospolita Polska Adam Wojciech 
Gmurczyk
Konrad Jerzy 
Bednarski
ul. Kredytowa 6 lok. 22, 
00-062 Warszawa
 z dnia 27.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
10 27.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ
KOMITET WYBORCZY 
SLD
Rzeczpospolita Polska Katarzyna Bernadetta 
Olszewska
Kazimierz 
Karolczak
ul. Rozbrat 44a, 
00-419 Warszawa
 z dnia 27.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
11 27.09.2010 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE  KWW RUCH WYBORCÓW JANUSZA KORWIN-MIKKE Rzeczpospolita Polska Tomasz 
Krzysztof Sommer
Krzysztof Tadeusz 
Habich
ul. 3 Maja 100, 
05-420 Józefów
 z dnia 27.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
12 27.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ
KW 
PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ
Rzeczpospolita Polska Lech Marek Łuczyński Piotr Zbigniew 
Cichoń
ul. Wałowa 1A, 
37-450 Stalowa Wola
 z dnia 27.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
13 27.09.2010 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
KRAJOWA WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA
KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA Rzeczpospolita Polska Konrad Szymon 
Rytel
Joanna Katarzyna 
Sobieszek
ul. Tamka 38/903, 
00-355 Warszawa
z dnia 27.09.2010 w sprawie wezwania do usunięcia wady
z dnia 29.09.2010 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia
14 28.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
PLATFORMA OBYWATELSKA RP
KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP Rzeczpospolita Polska Grzegorz
Wójtowicz
Andrzej Włodzimierz 
Wyrobiec
ul. Andersa 21, 00-159 Warszawa  z dnia 29.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
15 28.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Rzeczpospolita Polska Krzysztof 
Sobolewski
Stanisław 
Kostrzewski
ul. Nowogrodzka 84/86, 
02-018 Warszawa
 z dnia 29.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
16 28.09.2010 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA KWW NASZ DOM POLSKA - SAMOOBRONA Rzeczpospolita Polska Bogdan
Socha
Halina
Sikorska
Al. Jerozolimskie 30 lok. 5, 00-024 Warszawa z dnia 29.09.2010 w sprawie wezwania do usunięcia wady
30.09.2010 - Rozwiązanie komitetu wyborczego
17 28.09.2010  KOMITET WYBORCZY KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW KW KRAJOWA PARTIA EMERYTÓW I RENCISTÓW Rzeczpospolita Polska Tadeusz 
Henryk Staniewski
Tadeusz 
Witold Czajka
ul. Nowogrodzka 7/9 lok. 35, 
00-513 Warszawa
 z dnia 29.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
18 28.09.2010  KOMITET WYBORCZY STRONNICTWA LUDOWEGO "OJCOWIZNA" KOMITET WYBORCZY SL "OJCOWIZNA" Rzeczpospolita Polska Wieńczysław Nowacki Mirosława Cecylia Nowak ul. Piłsudskiego 8-10, 
35-074 Rzeszów
 z dnia 29.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
19 29.09.2010  KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA POLSKICH CHRZEŚCIJAŃSKICH DEMOKRATÓW KW SPCHD województwo: małopolskie i śląskie Włodzimierz Marek 
Markowski
Marian Jasiński ul. Piotrkowska 17, 
90-406 Łódź
 z dnia 29.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
20 29.09.2010 KOMITET WYBORCZY SAMOOBRONA PATRIOTYCZNA KW SAMOOBRONA P Rzeczpospolita Polska Wojciech Bolesław Węgrzycki Jacek Witold Puzianowski 26-903 Brzóza, 
ul. Radomska 17
 z dnia 29.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
21 29.09.2010 KOMITET WYBORCZY PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO KW PRZYMIERZA NARODU POLSKIEGO Rzeczpospolita Polska Jan Franciszek Krzanowski Maria Antonina Wyroba Al. Piłsudskiego 8-10 lok. 9,
35-074 Rzeszów
 z dnia 29.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
22 29.09.2010 KOMITET WYBORCZY UNIA POLITYKI REALNEJ KW UPR Rzeczpospolita Polska Piotr Wojciech Malinowski Ireneusz Kasza ul. Nowy Świat 41, 
00-042 Warszawa
 z dnia 29.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
23 29.09.2010 KOMITET WYBORCZY 
STRONNICTWO "PIAST"
KW "PIAST" Rzeczpospolita Polska Krzysztof Sadurski Tomasz Paweł 
Studziński
uL. Rzemieślnicza 6, 
20-716 Lublin
 z dnia 30.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
24 30.09.2010 KOMITET WYBORCZY NASZ DOM 
POLSKA - SAMOOBRONA 
ANDRZEJA LEPPERA
KW NDP - SAMOOBRONA LEPPERA Rzeczpospolita Polska Bogdan Socha Halina Sikorska Al. Jerozolimskie 30 lok. 5,
00-024 Warszawa
 z dnia 30.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
25 30.09.2010 KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE AKCJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI KW STOWARZYSZENIE AWA Rzeczpospolita Polska Edmund Szwed Dominika Magdalena Paul-Stolf ul. Warecka 11/22, 00-034 Warszawa  z dnia 30.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
26 30.09.2010 KOMITET WYBORCZY RUCH PRZEŁOMU NARODOWEGO KW RUCH PRZEŁOMU NARODOWEGO Rzeczpospolita Polska Stefan Władysław Stępkowski Krzysztof Kawęcki 03-735 Warszawa, 
ul. Ząbkowska 38A
 z dnia 30.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
27 30.09.2010 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MŁODZI GWARANCJĄ ZMIAN KWW MŁODZI GWARANCJĄ ZMIAN Rzeczpospolita Polska Zygmunt Marian Miernik Zygfryd Franciszek Paszek ul. Cynkowa 13/2, 
42-500 Będzin
 z dnia 30.09.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
28 01.10.2010 KOMITET WYBORCZY SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA EKOLOGICZNEGO "PRO VITA ET PATRIA" KW STE "PRO VITA ET PATRIA" Rzeczpospolita Polska Robert 
Rzepliński
Ewa 
Romanowska-Hombek
ul. Zwycięstwa 41/4, 
44-100 Gliwice
 z dnia 04.10.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
29 01.10.2010 KOMITET WYBORCZY CHRZEŚCIJAŃSKA INICJATYWA SPOŁECZNA KW CHRZEŚCIJAŃSKA INICJATYWA SPOŁECZNA Rzeczpospolita Polska Małgorzata 
Gabriela Ryfa
Cyprian Tomasz 
Kubacki
50-523 Wrocław, 
ul. Tomaszowska 2
 z dnia 04.10.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
30 01.10.2010 KOMITET WYBORCZY PARTII DEMOKRATYCZNEJ KW PARTIA DEMOKRATYCZNA Rzeczpospolita Polska Wojciech 
Ożdżeński
Marek 
Matczak
ul. Marszałkowska 2 lok. 4, 
00-581 Warszawa
 z dnia 04.10.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
31 01.10.2010 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ - UPR KKW PRAWICA RZECZYPOSPOLITEJ - UPR Rzeczpospolita Polska Marcin Robert 
Fersz
Piotr Kazimierz Soporowski ul. Wspólna 61, 
00-687 Warszawa
 z dnia 04.10.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
32 02.10.2010 KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY LISTA SIERAKOWSKIEJ - LEWICA KKW LISTA SIERAKOWSKIEJ - LEWICA Rzeczpospolita Polska Krzysztof Małecki Paweł Przemysław 
Kotuła
ul. Mokotowska 29A, 
00-560 Warszawa
 z dnia 04.10.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
33 02.10.2010 KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW 
POLSKI KIERUNEK
KWW POLSKI KIERUNEK Rzeczpospolita Polska Adam Andrzej 
Słomka
Dariusz Mariusz 
Orłowski
ul. 3 Maja 36, lok. 2, 
40-097 Katowice
z dnia 04.10.2010 r. 
w sprawie wezwania do usunięcia wady
z dnia 8 października 2010 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia
34 02.10.2010 KOMITET WYBORCZY LIGA POLSKICH RODZIN KW LIGA POLSKICH RODZIN Rzeczpospolita Polska Grzegorz Tadeusz Dębski Marcin Kuba 
Alama
ul. Wilcza 69 lok. 7, 
00-679 Warszawa
 z dnia 04.10.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
35 04.10.2010 KOMITET WYBORCZY 
FORUM OGÓLNOSPOŁECZNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMITET WYBORCZY FORP Rzeczpospolita Polska Michał Kazimierz Kustroń Leszek
Kustroń
ul. Mysłowicka 34, 
51-506 Wrocław
 z dnia 04.10.2010 r. 
w sprawie przyjęcia zawiadomienia
36 04.10.2010 KOMITET WYBORCZY "RUCH NARODOWO LUDOWY" KOMITET WYBORCZY "RNL" województwo: dolnośląskie, mazowieckie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, świętokrzyskie, łódzkie Marek Krzysztof 
Sandomierski
Andrzej 
Kocik
ul. Morgowa 19A/1, 
91-231 Łódź

z dnia 04.10.2010 r. 
w sprawie wezwania do usunięcia wady
z dnia 11 paździrnika 2010 r.
w sprawie odmowy przyjęcia zawiadomienia

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:29
    Wprowadził:Hubert Puchała