Województwo zachodniopomorskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo zachodniopomorskie

133

1 690 330

1 344 908

2 182

Gminy do 20 000 mieszkańców

98

727 961

560 438

1 470

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

13

425 500

339 379

275

Miasta na prawach powiatu

3

536 869

445 091

77

Powiaty

18

1 153 461

899 817

330

Sejmik województwa

1

1 690 330

1 344 908

30

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:58
    Wprowadził:Hubert Puchała