Województwo warmińsko - mazurskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo warmińsko - mazurskie

136

1 452 380

1 126 434

2 225

Gminy do 20 000 mieszkańców

99

745 501

564 069

1 485

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

15

418 493

328 241

317

Miasta na prawach powiatu

2

288 386

234 124

50

Powiaty

19

1 163 994

892 310

343

Sejmik województwa

1

1 452 380

1 126 434

30

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:59
    Wprowadził:Hubert Puchała