Województwo śląskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo śląskie

185

4 644 273

3 769 933

3 268

Gminy do 20 000 mieszkańców

128

1 198 588

947 108

1 920

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

20

762 152

616 907

430

Miasta na prawach powiatu

19

2 683 533

2 205 918

473

Powiaty

17

1 960 740

1 564 015

397

Sejmik województwa

1

4 644 273

3 769 933

48

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:00
    Wprowadził:Hubert Puchała