Województwo pomorskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo pomorskie

140

2 180 586

1 704 980

2 350

Gminy do 20 000 mieszkańców

103

824 173

611 529

1 545

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

16

537 554

417 076

338

Miasta na prawach powiatu

4

818 859

676 375

106

Powiaty

16

1 361 727

1 028 605

328

Sejmik województwa

1

2 180 586

1 704 980

33

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:02
    Wprowadził:Hubert Puchała