Województwo podlaskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo podlaskie

133

1 206 868

946 698

2 121

Gminy do 20 000 mieszkańców

108

617 154

478 122

1 620

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

7

178 190

140 349

147

Miasta na prawach powiatu

3

411 524

328 227

74

Powiaty

14

795 344

618 471

250

Sejmik województwa

1

1 206 868

946 698

30

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:03
    Wprowadził:Hubert Puchała