Województwo mazowieckie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo mazowieckie

370

5 045 899

4 040 936

6 147

Gminy do 20 000 mieszkańców

283

2 141 533

1 651 121

4 245

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

26

844 720

673 101

550

Miasta na prawach powiatu

5

2 059 646

1 716 714

159

Powiaty

37

2 986 253

2 324 222

735

Sejmik województwa

1

5 045 899

4 040 936

51

Dzielnice m. st. Warszawy

18

1 578 928

1 332 410

407

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:05
    Wprowadził:Hubert Puchała