• Województwo opolskie
  Województwo małopolskie
 • Województwo łódzkie
  Województwo lubuskie
 • Województwo lubelskie
  Województwo kujawsko - pomorskie
 • Województwo dolnośląskie
  Liczba wybieranych radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w Rzeczypospolitej Polskiej