Województwo małopolskie

Wyszczególnienie

Liczba
rad

Liczba
mieszkańców

Liczba
wyborców

Liczba
wybieranych
radnych

Województwo małopolskie

202

3 232 779

2 517 400

3 444

Gminy do 20 000 mieszkańców

149

1 403 732

1 053 511

2 235

Gminy powyżej 20 000 mieszkańców

30

922 082

720 244

632

Miasta na prawach powiatu

3

906 965

743 645

91

Powiaty

19

2 325 814

1 773 755

447

Sejmik województwa

1

3 232 779

2 517 400

39

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:06
    Wprowadził:Bartosz Goździk