Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 3.30 w dniu 13 listopada 2006 r.

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania

ustalonych o godz. 03:30 w dniu 13 listopada 2006 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania z 34 876 protokołów wyników głosowania w obwodzie zatwierdzonych przez terytorialne komisje wyborcze na 103 026 ogólną liczbę protokołów głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza informuje.

I.

 

1.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 11 230 959 osób;

2)

liczba kart wydanych 4 964 825;

3)

frekwencja wyniosła 44,21%.

Na ogólną liczbę 2 478 wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalono wyniki wyborów w 3 gminach i miastach.

2.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad gminsą następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 10 917 966 osób;

2)

liczba kart wydanych 4 837 820;

3)

frekwencja wyniosła 44,31%.

Na ogólną liczbę 2 478 gmin ustalono wyniki wyborów w 283 radach gmin.

Na ogólną liczbę 18 dzielnic m. st. Warszawy nie ustalono wyników wyborów w żadnej radzie dzielnicy.

3.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad powiatów są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 1 480 079 osób;

2)

liczba kart wydanych 652 253;

3)

frekwencja wyniosła 44,07%.

Na ogólną liczbę 314 powiatów nie ustalono wyniki wyborów w żadnej radzie powiatu.

4.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do sejmików województw są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 4 882 480 osób;

2)

liczba kart wydanych 1 974 094;

3)

frekwencja wyniosła 40,43%.

Na ogólną liczbę 16 sejmików województw nie ustalono wyniki wyborów w żadnym sejmiku województwa.

II.

1. Wyniki głosowania na prezydentów w wybranych miastach (3 kandydaci, którzy zdobyli największa liczbę głosów):

 

Lp.

Miasto

% zatwierdzonych protokołów

Imię i nazwisko

Skrót nazwy komitetu wyborczego

% głosów

1.

Białystok

95,06

Tadeusz Truskolaski

KW Platforma Obywatelska RP

48,48

Marek Jan Kozłowski

KW Prawo i Sprawiedliwość

32,44

Janusz Ryszard Kochan

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

9,77

2.

Bydgoszcz

77,56

Konstanty Dombrowicz

KWW Konstantego Dombrowicza

31,1

Roman Franciszek Jasiakiewicz

KWWPRO R.Jasiakiewicz-Czas na Gospodarza

26,66

Teresa Piotrowska

KW Platforma Obywatelska RP

18,47

3.

Gdańsk

38,68

Paweł Bogdan Adamowicz

KW Platforma Obywatelska RP

60,65

Andrzej Jaworski

KW Prawo i Sprawiedliwość

29,85

Krzysztof Zbigniew Pusz

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

5,2

4.

Gorzów Wielkopolski

82,09

Tadeusz Jędrzejczak

KWW Jędrzejczak

50,78

Ireneusz Madej

KW Prawo i Sprawiedliwość

28,86

Dariusz Jacek Bachalski

KW Platforma Obywatelska RP

20,36

5.

Katowice

79,27

Piotr Uszok

KWW "Forum Samorządowe i Piotr Uszok"

71,92

Tomasz Szpyrka

KW Platforma Obywatelska RP

11,37

Michał Janusz Luty

KW Prawo i Sprawiedliwość

7,12

6.

Kielce

73,2

Wojciech Jerzy Lubawski

KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski

71,53

Joanna Grzela

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

21,02

Mariusz Jacek Olszewski

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

7,45

7.

Kraków

23,62

Jacek Majchrowski

KWW Jacka Majchrowskiego

41,9

Ryszard Terlecki

KW Prawo i Sprawiedliwość

28,18

Tomasz Szczypiński

KW Platforma Obywatelska RP

20,89

8.

Łódź

28,35

Jerzy Kropiwnicki

KW Prawo i Sprawiedliwość

36,19

Krzysztof Kwiatkowski

KW Platforma Obywatelska RP

26,55

Krzysztof Makowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

22,38

9.

Olsztyn

39,13

Czesław Jerzy Małkowski

KWW "PO PROSTU OLSZTYN"

50,23

Jerzy Szmit

KW Prawo i Sprawiedliwość

22,06

Zbigniew Dąbkowski

KW Platforma Obywatelska RP

17,27

10.

Opole

90,14

Ryszard Zembaczyński

KW Platforma Obywatelska RP

51,71

Andrzej Namysło

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

13,21

Grzegorz Adam Sawicki

KW Prawo i Sprawiedliwość

12,9

11.

Poznań

17,33

Ryszard Grobelny

KWW R. Grobelny "Poznań ma przyszłość"

36,14

Maria Pasło-Wiśniewska

KW Platforma Obywatelska RP

28,99

Jacek Tomczak

KW Prawo i Sprawiedliwość

22,1

12.

Rzeszów

76,25

Tadeusz Ferenc

KWW Tadeusza Ferenca "Rozwój Rzeszowa"

76,73

Marian Hady

KW Prawo i Sprawiedliwość

18,35

Marek Zbigniew Poręba

KW Platforma Obywatelska RP

3,25

13.

Szczecin

37,31

Piotr Tomasz Krzystek

KW Platforma Obywatelska RP

42,06

Jacek Jan Piechota

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

26,82

Teresa Krystyna Lubińska

KW Prawo i Sprawiedliwość

22,98

14.

Toruń

86,84

Michał Franciszek Zaleski

KWW Michała Zaleskiego Czas Gospodarzy

70,47

Marian Andrzej Filar

KWW Prof. M. Filara - Filar dla Torunia

18,84

Grzegorz Kazimierz Górski

KW Prawo i Sprawiedliwość

10,69

15.

Warszawa

3,63

Kazimierz Marcinkiewicz

KW Prawo i Sprawiedliwość

43,17

Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz

KW Platforma Obywatelska RP

32,95

Marek Stefan Borowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

17,53

16.

Wrocław

57,53

Rafał Franciszek Dutkiewicz

KWW Rafała Dutkiewicza

84,72

Janusz Konrad Dobrosz

KW Liga Polskich Rodzin

7,62

Tomasz Robert Czajkowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

5,61

17.

Zielona Góra

89,83

Bożenna Bukiewicz

KW Platforma Obywatelska RP

39,09

Janusz Krzysztof Kubicki

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

32,45

Kazimierz Łatwiński

KW Prawo i Sprawiedliwość

23,7

III.

2. Procentowe wyniki głosowania do rad wg komitetów wyborczych o zasięgu ogólnokrajowym:

1) Rady Gmin

 

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy Komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

38,51

42,69

3,39

1,21

-

15,01

17,24

9,39

3,57

2.

kujawsko-pomorskie

52,65

40,68

7,36

1,28

0,22

18,43

14,92

12,58

4,98

3.

lubelskie

41,66

48

21,28

3,25

0,06

11,51

3,17

5,65

9,35

4.

lubuskie

47,61

44,3

9,44

1,26

0,05

14,28

18,46

19,68

4,23

5.

łódzkie

38,05

45,46

11,36

1,04

-

13,61

9,13

10,44

5,65

6.

małopolskie

51,79

45,92

6,09

2,58

0,14

17,96

5,54

3,13

1,3

7.

mazowieckie

26,69

46,32

15,38

1,48

0,02

12,54

4,93

2,75

5,1

8.

opolskie

78,04

38,66

7,44

0,6

0,05

8,94

12,03

8,36

2,32

9.

podkarpackie

70,35

48,51

11,42

4,17

-

25,53

4,5

1,94

2,73

10.

podlaskie

63,1

43,89

3,39

3,32

0,01

19,21

15,77

7,83

3,41

11.

pomorskie

42,57

44,85

0,94

1,09

-

14,91

19,88

6,14

2,99

12.

śląskie

58,25

37,49

1,78

0,96

0

13,31

16,18

9,28

1,82

13.

świętokrzyskie

53

48,73

14,34

1,11

-

14,72

6,85

10,1

4,49

14.

warmińsko - mazurskie

51,14

44,81

8,5

0,72

0,47

12,64

11,48

11,3

6,22

15.

wielkopolskie

40,81

46,22

11,79

0,26

-

6,79

9,57

6,64

2,73

16.

zachodniopomorskie

41,04

43,03

8,03

0,97

0,03

13,24

18,22

10,02

5,23

 

POLSKA-OGÓŁEM

46,33

44,31

8,82

1,74

0,06

15,15

10,99

7,58

3,88

2) Rady Powiatów

 

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy Komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

6,86

42,17

4,05

1,11

-

18,82

21,67

14,2

2,92

2.

kujawsko-pomorskie

11,92

41,55

16,31

0,05

-

15,67

12,26

12,26

6,95

3.

lubelskie

3,41

44,73

16,06

3,76

-

15,83

0,44

6,35

6,25

4.

lubuskie

10,44

42,96

7,59

1,02

-

14,9

22,44

16,11

7,42

5.

łódzkie

11,54

46,12

12,31

1,31

-

21,16

13,42

10,89

6,66

6.

małopolskie

3,64

45,09

21,86

6,52

-

19

9,19

3,2

4,89

7.

mazowieckie

4,12

46,47

15,52

2,29

-

17,49

9,34

6,85

4,16

8.

opolskie

22,28

38,53

10,11

1,21

-

12,47

9,38

8,69

1,87

9.

podkarpackie

19,39

46,98

15,19

2,77

-

28,6

6,39

2,61

2,2

10.

podlaskie

21,84

44

11,68

4,02

-

21,9

9

4,95

3,44

11.

pomorskie

12,43

44,28

0,81

0,03

-

16,39

26,28

1,48

5,75

12.

śląskie

8,61

41,28

0,69

-

-

19,48

9,06

2,96

3,31

13.

świętokrzyskie

12,44

46,51

20,62

0,34

-

20,12

7,5

14

6,06

14.

warmińsko - mazurskie

8,19

44,59

10,43

1,39

0,16

16,61

11,57

10,69

10,13

15.

wielkopolskie

11,26

43,64

12,05

0,26

-

11,73

14,94

13,71

2,92

16.

zachodniopomorskie

6,59

44,94

4,04

-

-

14,56

20,65

15,09

6,29

 

POLSKA-OGÓŁEM

9,84

44,07

12,12

1,63

0,01

18,75

12,16

8,7

4,42

 

3) Sejmiki Województw

 

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy Komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

17,71

39,11

4,56

3,08

2,4

26,43

43,37

14,32

2,93

2.

kujawsko-pomorskie

34,25

38,94

5,22

3,08

3,84

24,58

34,14

22,08

4,14

3.

lubelskie

6,63

41,13

13,84

5,74

2,62

31,93

19,73

16,03

6,03

4.

lubuskie

24,66

40,62

6,74

3,23

2,48

25,58

31,54

25,11

3,35

5.

łódzkie

15,82

40,17

13,69

4

3

24,35

23,21

16,95

4,81

6.

małopolskie

10,06

41,61

7,01

3,97

3,02

34,57

35,18

10,52

2,86

7.

mazowieckie

7,04

40

20,01

5,87

2,32

31,7

22,68

9,78

1,19

8.

opolskie

27,63

37,57

6,29

3,18

2,69

18,87

29,11

14,71

2,96

9.

podkarpackie

26,49

46,95

16,51

4,75

2,58

38,41

18,69

12,2

3,84

10.

podlaskie

41,81

41,43

6,88

3,29

2,31

31,36

25,53

17,44

3,9

11.

pomorskie

23,47

43,39

3,59

2,9

3,83

24,34

46,56

13,02

3,5

12.

śląskie

35,87

34,18

2,51

2,36

3,24

23,3

34,15

13,86

2,09

13.

świętokrzyskie

18,49

42,65

14,07

2,98

2,01

22,27

18,23

18,05

4,52

14.

warmińsko - mazurskie

14,44

41,61

8,78

2,86

2,45

21,16

29,2

20,29

7,51

15.

wielkopolskie

14,22

42,85

11,91

3,44

3,8

20,95

31,86

18,92

3,6

16.

zachodniopomorskie

15,59

40,69

4,74

2,99

2,56

25,74

37,85

18,81

4,31

 

POLSKA-OGÓŁEM

19,3

40,43

8,29

3,46

2,94

26,87

31,14

16,33

3,65

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:27
    Wprowadził:Hubert Puchała