Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 8.40 w dniu 13 listopada 2006 r.

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania

ustalonych o godz. 08:40 w dniu 13 listopada 2006 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania z 83 564  czyli z 83,05 % protokołów wyników głosowania w obwodzie zatwierdzonych przez terytorialne komisje wyborcze na 103 026 ogólną liczbę protokołów głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza informuje.

I.

 

1.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 26 786 601 osób;

2)

liczba kart wydanych 12 156 423;

3)

frekwencja wyniosła 45,38%.

Na ogólną liczbę 2 478 wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalono wyniki wyborów w 836 gminach i miastach.

2.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad gmin są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 26 487 367 osób;

2)

liczba kart wydanych 12 033 601;

3)

frekwencja wyniosła 45,43%.

Na ogólną liczbę 2 478 gmin ustalono wyniki wyborów w 1 956 radach gmin.

Na ogólną liczbę 18 dzielnic m. st. Warszawy ustalono wyniki wyborów w 0 radach dzielnic.

3.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad powiatów są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 12 088 029 osób;

2)

liczba kart wydanych 5 678 064;

3)

frekwencja wyniosła 46,97%.

Na ogólną liczbę 314 powiatów ustalono wyniki wyborów w 36 radach powiatów .

4.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do sejmików województwsą następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 20 513 839 osób;

2)

liczba kart wydanych 9 062 560;

3)

frekwencja wyniosła 44,18%.

Na ogólną liczbę 16 sejmików województw nie ustalono wyników wyborów w żadnym sejmiku województwa.

II.

1. Wyniki głosowania na prezydentów w wybranych miastach (3 kandydaci, którzy zdobyli największa liczbę głosów):

 

Lp.

Miasto

% zatwierdzonych protokołów

Imię i nazwisko

Skrót nazwy komitetu wyborczego

% głosów

1.

Białystok

100

Tadeusz Truskolaski

KW Platforma Obywatelska RP

48,49

Marek Jan Kozłowski

KW Prawo i Sprawiedliwość

32,61

Janusz Ryszard Kochan

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

9,67

2.

Bydgoszcz

100

Konstanty Dombrowicz

KWW Konstantego Dombrowicza

30,69

Roman Franciszek Jasiakiewicz

KWWPRO R.Jasiakiewicz-Czas na Gospodarza

26,8

Teresa Piotrowska

KW Platforma Obywatelska RP

18,56

3.

Gdańsk

92,45

Paweł Bogdan Adamowicz

KW Platforma Obywatelska RP

61,02

Andrzej Jaworski

KW Prawo i Sprawiedliwość

29,53

Krzysztof Zbigniew Pusz

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

5,14

4.

Gorzów Wielkopolski

100

Tadeusz Jędrzejczak

KWW Jędrzejczak

50,6

Ireneusz Madej

KW Prawo i Sprawiedliwość

28,98

Dariusz Jacek Bachalski

KW Platforma Obywatelska RP

20,42

5.

Katowice

100

Piotr Uszok

KWW "Forum Samorządowe i Piotr Uszok"

73,01

Tomasz Szpyrka

KW Platforma Obywatelska RP

11,08

Michał Janusz Luty

KW Prawo i Sprawiedliwość

6,64

6.

Kielce

100

Wojciech Jerzy Lubawski

KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski

71,98

Joanna Grzela

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

20,65

Mariusz Jacek Olszewski

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

7,38

7.

Kraków

71,08

Jacek Majchrowski

KWW Jacka Majchrowskiego

42,26

Ryszard Terlecki

KW Prawo i Sprawiedliwość

26,92

Tomasz Szczypiński

KW Platforma Obywatelska RP

22,13

8.

Lublin

94,12

Izabella Antonina Sierakowska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

25,33

Adam Jerzy Wasilewski

KW Platforma Obywatelska RP

24,31

Andrzej Marek Pruszkowski

KW Prawo i Sprawiedliwość

20,75

9.

Łódź

82,03

Jerzy Kropiwnicki

KW Prawo i Sprawiedliwość

35,74

Krzysztof Kwiatkowski

KW Platforma Obywatelska RP

26,82

Krzysztof Makowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

23,55

10.

Olsztyn

98,91

Czesław Jerzy Małkowski

KWW "PO PROSTU OLSZTYN"

51,75

Jerzy Szmit

KW Prawo i Sprawiedliwość

20,38

Zbigniew Dąbkowski

KW Platforma Obywatelska RP

17,65

11.

Opole

100

Ryszard Zembaczyński

KW Platforma Obywatelska RP

51,64

Andrzej Namysło

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

13

Grzegorz Adam Sawicki

KW Prawo i Sprawiedliwość

12,92

12.

Poznań

99,67

Ryszard Grobelny

KWW R. Grobelny "Poznań ma przyszłość"

36,78

Maria Pasło-Wiśniewska

KW Platforma Obywatelska RP

29,8

Jacek Tomczak

KW Prawo i Sprawiedliwość

20,33

13.

Rzeszów

100

Tadeusz Ferenc

KWW Tadeusza Ferenca "Rozwój Rzeszowa"

76,59

Marian Hady

KW Prawo i Sprawiedliwość

18,39

Marek Zbigniew Poręba

KW Platforma Obywatelska RP

3,26

14.

Szczecin

99

Piotr Tomasz Krzystek

KW Platforma Obywatelska RP

41,79

Jacek Jan Piechota

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

27,86

Teresa Krystyna Lubińska

KW Prawo i Sprawiedliwość

22,93

15.

Toruń

100

Michał Franciszek Zaleski

KWW Michała Zaleskiego Czas Gospodarzy

70,62

Marian Andrzej Filar

KWW Prof. M. Filara - Filar dla Torunia

18,71

Grzegorz Kazimierz Górski

KW Prawo i Sprawiedliwość

10,67

16.

Warszawa

38,98

Kazimierz Marcinkiewicz

KW Prawo i Sprawiedliwość

38,74

Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz

KW Platforma Obywatelska RP

33,88

Marek Stefan Borowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

23,18

17.

Wrocław

99

Rafał Franciszek Dutkiewicz

KWW Rafała Dutkiewicza

84,51

Janusz Konrad Dobrosz

KW Liga Polskich Rodzin

7,5

Tomasz Robert Czajkowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

5,99

18.

Zielona Góra

100

Bożenna Bukiewicz

KW Platforma Obywatelska RP

39,24

Janusz Krzysztof Kubicki

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

32,1

Kazimierz Łatwiński

KW Prawo i Sprawiedliwość

23,92

III.

2. Procentowe wyniki głosowania do rad wg komitetów wyborczych o zasięgu ogólnokrajowym:

1) Rady Gmin

 

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy Komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

92,27

44,32

3,49

1,5

0,01

15,69

16,59

9,15

3,41

2.

kujawsko-pomorskie

95,22

42,82

9,73

1,08

0,15

16,24

12,07

12,54

5,12

3.

lubelskie

95,03

48,37

17,46

4

0,06

15,34

7,13

7,49

8,31

4.

lubuskie

97,14

45,58

9,22

1,08

0,02

11,45

17,42

18,08

3,63

5.

łódzkie

92,09

45,82

8,55

1,62

-

15,68

12,64

12,52

5,69

6.

małopolskie

92,85

46,3

5,56

2,73

0,1

20,34

9,89

4,49

1,48

7.

mazowieckie

79,14

49,35

10,91

1,79

0,01

17,02

12,98

6,7

4,32

8.

opolskie

98,18

39,19

6,67

0,52

0,03

10,18

12,94

9,75

2,49

9.

podkarpackie

98,18

48,58

10,05

4,33

-

27,28

5,04

1,98

2,43

10.

podlaskie

96,46

45,5

3,1

3,28

0,14

16,85

11,72

6,49

3,16

11.

pomorskie

92,18

46,74

1,06

0,67

-

13,93

22,08

5,77

2,56

12.

śląskie

97,7

39,82

2,38

0,98

0,05

15,27

17,07

10

1,74

13.

świętokrzyskie

97

50,05

14,62

1,23

-

15,89

6,54

10,12

5,01

14.

warmińsko - mazurskie

91,3

45,8

8,22

0,88

0,49

13,87

11,92

12,45

4,78

15.

wielkopolskie

92,36

46,6

9,41

0,44

-

9,31

11,23

8,47

2,26

16.

zachodniopomorskie

95,74

45,1

8

0,95

0,02

13,39

19,3

11,27

4,96

 

POLSKA-OGÓŁEM

92,37

45,43

7,78

1,74

0,05

15,99

13,01

8,64

3,69

 

 

2) Rady Powiatów

 

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy Komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

58,09

45,44

3,69

1,16

-

16,52

20,65

11,14

5,67

2.

kujawsko-pomorskie

74,05

45,15

14,57

0,38

-

14,16

8,75

14,81

6,5

3.

lubelskie

46,12

50,08

27,52

7,45

-

19,19

3,92

8,99

8,75

4.

lubuskie

69,45

47,44

10,95

1,65

-

13,75

19,43

16,33

4,42

5.

łódzkie

71,43

49,41

15,31

2,02

-

19,51

10,29

12,7

7,43

6.

małopolskie

46,24

47,41

5,77

5,72

-

22,61

10,43

4,48

2,71

7.

mazowieckie

48,31

48,34

13,05

3,31

-

19,58

8,7

5,35

6,11

8.

opolskie

92,53

39,29

8,21

0,61

-

11,85

13,95

11,52

2,88

9.

podkarpackie

87,03

48,48

14,16

4,42

-

28,32

5,75

2,43

3,19

10.

podlaskie

79,94

47,77

9,41

5,01

-

22,95

7,38

3,72

5,27

11.

pomorskie

71,84

46,99

1,74

0,52

-

14,84

23,46

4,03

4,85

12.

śląskie

76,22

44,99

3,28

0,51

-

16,46

12,03

4,61

3,02

13.

świętokrzyskie

72,75

51,1

22,1

1

0,07

19,16

8,95

13,73

6,59

14.

warmińsko - mazurskie

45,55

47,44

8,86

0,71

1,25

14,61

14,05

11,45

6,16

15.

wielkopolskie

45,39

45,79

12,32

0,14

-

11,93

14,02

13,54

3,36

16.

zachodniopomorskie

60,47

47,12

11,14

0,42

-

13

17,63

11,22

5,97

 

POLSKA-OGÓŁEM

62,31

46,97

11,2

2,29

0,05

18,19

11,96

8,64

5,07

 

3) Sejmiki Województw

 

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy Komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

67,29

43,31

5,83

3,79

2,49

24,36

39,56

14,81

5,56

2.

kujawsko-pomorskie

81,54

42,2

10,74

3,82

4,04

22,67

27,72

20,74

6,77

3.

lubelskie

51,56

46,21

20,28

7,06

2,35

28,3

17,87

11,91

8,09

4.

lubuskie

77,49

44,95

8,32

4,5

3,88

21,93

28,52

24,92

5,1

5.

łódzkie

74,24

44,87

15,5

4,21

3

23,41

21,51

15,85

6,61

6.

małopolskie

53,81

45,25

7,89

6,23

3,29

34,76

31,14

10

3,73

7.

mazowieckie

49,05

47,54

20,33

6,03

2,13

25,8

23,06

11,82

2,73

8.

opolskie

94,18

38,78

9,03

3,26

2,84

18,84

24,31

13,2

4,26

9.

podkarpackie

87,99

48,2

19,42

6,02

2,52

37

15,88

10,27

5,2

10.

podlaskie

85,87

44,89

12,48

4,5

2,62

29,47

19,53

12,92

7,01

11.

pomorskie

80,38

46,04

5,63

3,44

3,88

23,35

44,17

10,96

5,8

12.

śląskie

87,95

39

4,72

3,31

3,58

25,16

34,45

15,13

3,41

13.

świętokrzyskie

74,5

48,8

22,05

3,76

2,34

21,58

13,93

15,55

7,69

14.

warmińsko - mazurskie

53,46

45,19

13,69

3,01

2,11

18,92

29,76

18,02

7,7

15.

wielkopolskie

55,71

44,59

12,3

3,25

3,69

20,67

32,11

17,92

3,91

16.

zachodniopomorskie

71,13

44,89

8,08

4,33

2,58

21,56

34,9

18,99

6,32

 

POLSKA-OGÓŁEM

68,79

44,18

11,77

4,44

3,01

25,56

28,36

14,62

5,23

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:28
    Wprowadził:Hubert Puchała