Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 16.50 w dniu 13 listopada 2006 r.

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania

ustalonych o godz. 16:50 w dniu 13 listopada 2006 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania z 102 169 czyli 99,16% protokołów wyników głosowania w obwodzie zatwierdzonych przez terytorialne komisje wyborcze na 103 026 ogólną liczbę protokołów głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza informuje.

I.

1.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 30 150 627 osób;

2)

liczba kart wydanych 13 835 512;

3)

frekwencja wyniosła 45,89%.

Na ogólną liczbę 2 478 wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalono wyniki wyborów w 2 255 gminach i miastach.

2.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad gmin są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 29 588 730 osób;

2)

liczba kart wydanych 13 571 398;

3)

frekwencja wyniosła 45,87%.

Na ogólną liczbę 2 478 gmin ustalono wyniki wyborów w 2 433 radach gmin.

Na ogólną liczbę 18 dzielnic m. st. Warszawy ustalono wyniki wyborów w 11 radach dzielnic.

3.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad powiatów są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 19 819 292 osób;

2)

liczba kart wydanych 9 507 276;

3)

frekwencja wyniosła 47,97%.

Na ogólną liczbę 314 powiatów ustalono wyniki wyborów w 276 radach powiatów .

4.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do sejmików województwsą następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 29 656 867 osób;

2)

liczba kart wydanych 13 580 975;

3)

frekwencja wyniosła 45,79%.

Na ogólną liczbę 16 sejmików województw ustalono wyniki wyborów w 2 sejmikach województw.

II.

1. Wyniki głosowania na prezydentów w wybranych miastach:

Wykaz wybranych miast, gdzie został wybrany prezydent miasta:

Lp.

Miasto

% zatwierdzonych protokołów

Imię i nazwisko

Skrót nazwy komitetu wyborczego

% głosów

1.

Gdańsk

100

Paweł Bogdan Adamowicz

KW Platforma Obywatelska RP

60,87

2.

Gorzów Wielkopolski

100

Tadeusz Jędrzejczak

KWW Jędrzejczak

50,6

3.

Katowice

100

Piotr Uszok

KWW "Forum Samorządowe i Piotr Uszok"

73,01

4.

Kielce

100

Wojciech Jerzy Lubawski

KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski

71,98

5.

Olsztyn

100

Czesław Jerzy Małkowski

KWW "PO PROSTU OLSZTYN"

51,72

6.

Opole

100

Ryszard Zembaczyński

KW Platforma Obywatelska RP

51,64

7.

Rzeszów

100

Tadeusz Ferenc

KWW Tadeusza Ferenca "Rozwój Rzeszowa"

76,59

8.

Toruń

100

Michał Franciszek Zaleski

KWW Michała Zaleskiego Czas Gospodarzy

70,62

9.

Wrocław

100

Rafał Franciszek Dutkiewicz

KWW Rafała Dutkiewicza

84,53

Wykaz wybranych miast, gdzie w dniu 26 listopada 2006 r. zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie:

Lp.

Miasto

% zatwierdzonych protokołów

Imię i nazwisko

Skrót nazwy komitetu wyborczego

% głosów

1.

Białystok

100

Tadeusz Truskolaski

KW Platforma Obywatelska RP

48,49

Marek Jan Kozłowski

KW Prawo i Sprawiedliwość

32,61

2.

Bydgoszcz

100

Konstanty Dombrowicz

KWW Konstantego Dombrowicza

30,69

Roman Franciszek Jasiakiewicz

KWWPRO R.Jasiakiewicz-Czas na Gospodarza

26,8

3.

Kraków

100

Jacek Majchrowski

KWW Jacka Majchrowskiego

42,31

Ryszard Terlecki

KW Prawo i Sprawiedliwość

26,2

4.

Lublin

100

Izabella Antonina Sierakowska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

25,31

Adam Jerzy Wasilewski

KW Platforma Obywatelska RP

24,1

5.

Łódź

100

Jerzy Kropiwnicki

KW Prawo i Sprawiedliwość

35,84

Krzysztof Kwiatkowski

KW Platforma Obywatelska RP

27,03

6.

Poznań

100

Ryszard Grobelny

KWW R. Grobelny "Poznań ma przyszłość"

36,98

Maria Pasło-Wiśniewska

KW Platforma Obywatelska RP

30,64

7.

Szczecin

100

Piotr Tomasz Krzystek

KW Platforma Obywatelska RP

41,79

Jacek Jan Piechota

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

27,91

8.

Warszawa

95,16

Kazimierz Marcinkiewicz

KW Prawo i Sprawiedliwość

38,6

Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz

KW Platforma Obywatelska RP

34,44

9.

Zielona Góra

100

Bożenna Bukiewicz

KW Platforma Obywatelska RP

39,24

Janusz Krzysztof Kubicki

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

32,1

III.

2. Procentowe wyniki głosowania do rad wg komitetów wyborczych o zasięgu ogólnokrajowym:

1) Rady Gmin

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

99,96

44,66

3,48

1,52

0,01

15,34

16,19

9

3,53

2.

kujawsko-pomorskie

100

43,15

9,94

1,07

0,14

15,63

11,68

12,13

5,33

3.

lubelskie

100

48,59

17,07

4,02

0,06

15,42

7,16

7,34

8,28

4.

lubuskie

100

45,72

9,88

1,06

0,02

11,18

17,01

17,76

3,61

5.

łódzkie

100

45,69

8,36

1,63

-

15,75

13,33

12,69

5,5

6.

małopolskie

100

46,11

5,28

2,75

0,09

20,7

12,23

4,83

1,45

7.

mazowieckie

96,26

50,26

8,87

1,95

0,01

18,72

16,59

8,11

3,63

8.

opolskie

100

39,38

6,81

0,51

0,03

10,41

13

9,81

2,46

9.

podkarpackie

100

48,6

10,17

4,31

-

27,3

5,01

2,08

2,44

10.

podlaskie

100

45,61

3,15

3,69

0,14

16,66

11,61

6,27

3,08

11.

pomorskie

100

46,94

0,95

0,68

-

14,57

22,95

5,44

2,36

12.

śląskie

100

39,95

2,36

0,98

0,05

15,14

16,98

9,94

1,73

13.

świętokrzyskie

100

50,35

14,61

1,21

-

15,83

6,5

9,94

5,01

14.

warmińsko - mazurskie

100

46,29

8,18

0,96

0,44

13,84

11,21

12,19

4,84

15.

wielkopolskie

99,86

47,05

8,61

0,46

-

10,24

13,36

9,14

2,33

16.

zachodniopomorskie

100

45,33

8,11

0,91

0,07

13,66

19,51

11,58

4,96

 

POLSKA-OGÓŁEM

99,45

45,87

7,51

1,75

0,05

16,18

13,89

8,78

3,59

2) Rady Powiatów

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy Komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

99,86

46,42

4,15

1,32

0,02

16,83

20,66

10,62

6,14

2.

kujawsko-pomorskie

100

45,85

14,65

0,52

-

13,75

8,87

15,71

6,3

3.

lubelskie

96,86

50,85

25,63

5,8

-

20,18

3,19

8,71

8,48

4.

lubuskie

100

47,41

10,62

1,16

-

13,4

18,2

16,69

4,39

5.

łódzkie

99,44

49,86

13,5

2,09

-

19,69

10,94

12,4

7,15

6.

małopolskie

95,22

47,42

5,26

4,46

-

23,92

9,91

4,22

2,58

7.

mazowieckie

99,16

50,68

15,17

2,93

-

19,03

8,33

5,35

5,86

8.

opolskie

100

39,54

8,01

0,62

-

12

13,95

11,33

3,11

9.

podkarpackie

100

48,92

13,79

4,31

-

29,2

6,45

2,49

3,32

10.

podlaskie

99,84

48,24

9,62

6,06

-

22,18

8,29

3,41

5,33

11.

pomorskie

99,77

47,76

1,22

0,85

-

15,2

24,12

4,98

4,34

12.

śląskie

99,76

45,59

4,41

0,64

0,05

16,08

12,48

5,95

3,5

13.

świętokrzyskie

100

52,21

22,01

1,29

0,05

18,46

9,17

12,95

6,94

14.

warmińsko - mazurskie

100

47,44

8,76

0,74

0,62

14,11

14,91

12,31

5,9

15.

wielkopolskie

94,49

47,7

13,87

0,28

-

13,8

15,72

13,96

3,77

16.

zachodniopomorskie

99,87

47,26

9,55

0,56

-

13,76

18,35

9,87

6,13

 

POLSKA-OGÓŁEM

98,63

47,97

11,51

2,22

0,04

18,2

12,27

8,87

5,18

 

3) Sejmiki Województw

 

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy Komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

99,06

44,68

6,7

4,01

2,91

23,88

37,16

14,96

6,4

2.

kujawsko-pomorskie

100

43,16

12,13

3,86

4,04

21,84

26,56

20,19

7,79

3.

lubelskie

99,94

48,55

22,62

6,56

2,48

25,95

15,91

12,03

9,04

4.

lubuskie

100

45,61

10,24

4,42

3,77

21,38

27,97

23,95

5,53

5.

łódzkie

99,94

45,67

15,46

4,34

3,07

23,15

21,57

15,44

6,81

6.

małopolskie

96,35

45,89

7,94

6,28

3,4

34,91

30,86

9,65

3,81

7.

mazowieckie

91,9

50,12

21,91

6,43

2,24

24,49

22,75

11,54

2,85

8.

opolskie

100

39,02

9,55

3,36

2,86

19,03

23,99

12,95

4,4

9.

podkarpackie

100

48,6

19,61

6,12

2,55

37,14

15,76

9,95

5,3

10.

podlaskie

100

45,54

12,84

4,83

2,6

29,18

18,67

13,16

7,16

11.

pomorskie

100

46,82

5,75

3,6

3,83

23,88

43,94

10,5

5,79

12.

śląskie

99,96

39,97

5,19

3,47

3,59

25,01

33,26

15,28

3,96

13.

świętokrzyskie

100

50,29

22,48

3,8

2,35

21,76

13,06

15,26

8,13

14.

warmińsko - mazurskie

100

46,22

16,67

3,57

1,97

20,15

26,85

15,09

8,7

15.

wielkopolskie

99,9

46,97

13,3

3,88

3,15

20,2

29,36

18,23

4,91

16.

zachodniopomorskie

99,9

45,61

9,52

4,7

2,44

20,81

33,36

18,46

7,56

 

POLSKA-OGÓŁEM

98,55

45,79

13,24

4,74

2,97

25,08

27,18

14,25

5,64

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:28
    Wprowadził:Hubert Puchała