Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 listopada 2006 r. dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem

Warszawa, dnia 14 listopada 2006 r.

   PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-324/06

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące prowadzenia kampanii wyborczej w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem

Kampanię wyborczą w okresie przed ponownym głosowaniem w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mogą prowadzić te komitety wyborcze, których kandydaci będą uczestniczyli w ponownym głosowaniu.

Rozpoczęcie kampanii wyborczej może nastąpić dopiero po podaniu do publicznej wiadomości uchwały terytorialnej komisji wyborczej o konieczności przeprowadzenia ponownego głosowania.

W tym okresie możliwe jest rozpowszechnianie odpłatnych audycji wyborczych w programach publicznych i niepublicznych nadawców radiowych i telewizyjnych na zasadach określonych w art. 2 ust. 2 ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta przy odpowiednim zastosowaniu art. 79 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Kampania wyborcza ulega zakończeniu 24 godziny przed dniem wyborów, tj. 24 listopada o godz. 24.00.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:32
    Wprowadził:Hubert Puchała