Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 listopada.2006 r. dotyczące zwołania pierwszych sesjach rad wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.

 Warszawa, dnia 15 listopada 2006 r.

    PAŃSTWOWA

KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-328/06

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zwołania pierwszych sesjach rad wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.


Państwowa Komisja Wyborcza wyraża opinię, iż określony w ustawach o samorządzie terytorialnym termin 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju, w ciągu którego to terminu zwołuje się pierwsze sesje nowo wybranych rad, należy liczyć - zgodnie z art. 184 ust. 2 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - od dnia ogłoszenia obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

/Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 20 listopada 2006 r. Nr 207, poz. 1530)/

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:32
    Wprowadził:Hubert Puchała