Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 października 2006 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 18 października 2006 r.

o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie art. 64o ust. 1 w związku z art. 64n ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) dokonała w dniu 18 października 2006 r. losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych 7 komitetów wyborczych, które spełniły ustawowy warunek zarejestrowania list kandydatów w ponad połowie okręgów wyborczych do wszystkich sejmików województw.

Listy kandydatów tych komitetów wyborczych otrzymały w wyniku losowania następujące jednolite numery w wyborach do sejmików województw, rad powiatów i rad gmin:

Nr 1 – Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego
Nr 2 – Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin
Nr 3 – Komitet Wyborczy Krajowej Partii Emerytów i Rencistów
Nr 4 – Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Nr 5 – Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Nr 6 – Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci
Nr 7 – Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:26
    Wprowadził:Bartosz Goździk