Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 6.27 w dniu 13 listopada 2006 r.

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania

ustalonych o godz. 06:27 w dniu 13 listopada 2006 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania z 67 694 czyli 65% protokołów wyników głosowania w obwodzie zatwierdzonych przez terytorialne komisje wyborcze na 103 026 ogólną liczbę protokołów głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza informuje.

I.

 

1.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 23 344 714 osób;

2)

liczba kart wydanych 10 514 743;

3)

frekwencja wyniosła 45,04%.

Na ogólną liczbę 2 478 wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalono wyniki wyborów w 302 gminach i miastach.

2.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad gmin są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 22 966 227 osób;

2)

liczba kart wydanych 10 350 002;

3)

frekwencja wyniosła 45,07%.

Na ogólną liczbę 2 478 gmin ustalono wyniki wyborów w 1 357 radach gmin.

Na ogólną liczbę 18 dzielnic m. st. Warszawy nie ustalono wyników wyborów w żadnej radzie dzielnicy.

3.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad powiatów są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 7 494 686 osób;

2)

liczba kart wydanych 3 447 828;

3)

frekwencja wyniosła 46%.

Na ogólną liczbę 314 powiatów ustalono wyniki wyborów w 1 radzie powiatu.

4.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do sejmików województwsą następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 14 644 842 osób;

2)

liczba kart wydanych 6 262 328;

3)

frekwencja wyniosła 42,76%.

Na ogólną liczbę 16 sejmików województw nie ustalono wyników wyborów w żadnym sejmiku województwa.

II.

1. Wyniki głosowania na prezydentów w wybranych miastach (3 kandydaci, którzy zdobyli największa liczbę głosów):

 

Lp.

Miasto

% zatwierdzonych protokołów

Imię i nazwisko

Skrót nazwy komitetu wyborczego

% głosów

1.

Białystok

99,38

Tadeusz Truskolaski

KW Platforma Obywatelska RP

48,5

Marek Jan Kozłowski

KW Prawo i Sprawiedliwość

32,59

Janusz Ryszard Kochan

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

9,67

2.

Bydgoszcz

100

Konstanty Dombrowicz

KWW Konstantego Dombrowicza

30,69

Roman Franciszek Jasiakiewicz

KWWPRO R.Jasiakiewicz-Czas na Gospodarza

26,8

Teresa Piotrowska

KW Platforma Obywatelska RP

18,56

3.

Gdańsk

72,64

Paweł Bogdan Adamowicz

KW Platforma Obywatelska RP

60,98

Andrzej Jaworski

KW Prawo i Sprawiedliwość

29,53

Krzysztof Zbigniew Pusz

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

5,14

4.

Gorzów Wielkopolski

98,51

Tadeusz Jędrzejczak

KWW Jędrzejczak

50,58

Ireneusz Madej

KW Prawo i Sprawiedliwość

29,01

Dariusz Jacek Bachalski

KW Platforma Obywatelska RP

20,42

5.

Katowice

98,17

Piotr Uszok

KWW "Forum Samorządowe i Piotr Uszok"

73,11

Tomasz Szpyrka

KW Platforma Obywatelska RP

11,03

Michał Janusz Luty

KW Prawo i Sprawiedliwość

6,65

6.

Kielce

100

Wojciech Jerzy Lubawski

KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski

71,98

Joanna Grzela

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

20,65

Mariusz Jacek Olszewski

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

7,38

7.

Kraków

50,55

Jacek Majchrowski

KWW Jacka Majchrowskiego

42,2

Ryszard Terlecki

KW Prawo i Sprawiedliwość

27,24

Tomasz Szczypiński

KW Platforma Obywatelska RP

21,79

8.

Lublin

62,75

Izabella Antonina Sierakowska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

24,73

Adam Jerzy Wasilewski

KW Platforma Obywatelska RP

24,13

Andrzej Marek Pruszkowski

KW Prawo i Sprawiedliwość

21,33

9.

Łódź

60

Jerzy Kropiwnicki

KW Prawo i Sprawiedliwość

35,75

Krzysztof Kwiatkowski

KW Platforma Obywatelska RP

26,68

Krzysztof Makowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

23,42

10.

Olsztyn

82,61

Czesław Jerzy Małkowski

KWW "PO PROSTU OLSZTYN"

51,5

Jerzy Szmit

KW Prawo i Sprawiedliwość

20,5

Zbigniew Dąbkowski

KW Platforma Obywatelska RP

17,86

11.

Opole

100

Ryszard Zembaczyński

KW Platforma Obywatelska RP

51,64

Andrzej Namysło

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

13

Grzegorz Adam Sawicki

KW Prawo i Sprawiedliwość

12,92

12.

Poznań

63,67

Ryszard Grobelny

KWW R. Grobelny "Poznań ma przyszłość"

36,78

Maria Pasło-Wiśniewska

KW Platforma Obywatelska RP

29,8

Jacek Tomczak

KW Prawo i Sprawiedliwość

20,33

13.

Rzeszów

98,75

Tadeusz Ferenc

KWW Tadeusza Ferenca "Rozwój Rzeszowa"

76,55

Marian Hady

KW Prawo i Sprawiedliwość

18,4

Marek Zbigniew Poręba

KW Platforma Obywatelska RP

3,28

14.

Szczecin

91,04

Piotr Tomasz Krzystek

KW Platforma Obywatelska RP

41,74

Jacek Jan Piechota

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

27,95

Teresa Krystyna Lubińska

KW Prawo i Sprawiedliwość

22,91

15.

Toruń

99,12

Michał Franciszek Zaleski

KWW Michała Zaleskiego Czas Gospodarzy

70,64

Marian Andrzej Filar

KWW Prof. M. Filara - Filar dla Torunia

18,68

Grzegorz Kazimierz Górski

KW Prawo i Sprawiedliwość

10,68

16.

Warszawa

13,2

Kazimierz Marcinkiewicz

KW Prawo i Sprawiedliwość

40,12

Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz

KW Platforma Obywatelska RP

33,23

Marek Stefan Borowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

22,1

17.

Wrocław

96,99

Rafał Franciszek Dutkiewicz

KWW Rafała Dutkiewicza

84,49

Janusz Konrad Dobrosz

KW Liga Polskich Rodzin

7,51

Tomasz Robert Czajkowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

5,99

18.

Zielona Góra

100

Bożenna Bukiewicz

KW Platforma Obywatelska RP

39,24

Janusz Krzysztof Kubicki

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

32,1

Kazimierz Łatwiński

KW Prawo i Sprawiedliwość

23,92

 

III.

2. Procentowe wyniki głosowania do rad wg komitetów wyborczych o zasięgu ogólnokrajowym:

1) Rady Gmin

 

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwa Komitetu

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

79,71

43,81

3,56

1,49

-

15,96

17,58

9,67

3,39

2.

kujawsko-pomorskie

88,19

42,43

9,8

1,13

0,16

16,25

12,3

12,57

5,3

3.

lubelskie

86,16

48,52

18,85

3,56

0,05

14,21

6,13

6,8

8,78

4.

lubuskie

86,85

45,24

8,42

1,17

0,02

12,33

17,26

17,96

3,75

5.

łódzkie

79,11

46,33

9,68

1,55

-

15,24

11,48

11,48

5,7

6.

małopolskie

82,08

46,55

6,34

2,7

0,1

19,55

7,97

3,86

1,7

7.

mazowieckie

61,05

48,65

14,26

1,59

0,01

13,95

7,15

3,99

5,11

8.

opolskie

94,65

39,24

6,91

0,5

0,03

9,93

12,92

9,54

2,44

9.

podkarpackie

94,31

48,53

10,76

4,37

-

27,11

4,85

2,15

2,52

10.

podlaskie

93,54

45,31

3,07

3,29

0,15

17,08

12,02

6,67

3,18

11.

pomorskie

82,06

46,22

1,21

0,74

-

13,87

20,7

5,71

2,83

12.

śląskie

89,42

39,38

2,51

0,9

0,05

14,62

17,16

10,33

1,79

13.

świętokrzyskie

90,73

49,74

14,57

1,29

-

15,93

6,81

10,4

5,02

14.

warmińsko - mazurskie

84,68

45,54

8,37

0,86

0,41

13,79

11,65

12,16

5,04

15.

wielkopolskie

74,78

46,52

9,34

0,43

-

9,51

11,65

8,43

2,3

16.

zachodniopomorskie

84,29

44,52

7,76

1,02

0,02

13,59

19,37

11,56

4,98

 

POLSKA-OGÓŁEM

81,55

45,07

8,25

1,69

0,05

15,49

12,23

8,39

3,8

 

2) Rady Powiatów

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwa Komitetu

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

33,78

44,58

3,28

1,24

-

16,2

20,25

11,24

5,92

2.

kujawsko-pomorskie

51,79

44,89

16,28

0,3

-

13,44

8,5

13,34

6,8

3.

lubelskie

26,67

48,15

25,51

7,25

-

19,4

3,45

8,3

8,01

4.

lubuskie

47,06

47,72

11,44

1,29

-

13,79

18,42

16,98

4,59

5.

łódzkie

41,4

47,87

13,95

1,67

-

19,15

11,54

13,4

6,44

6.

małopolskie

23,95

46,45

8,66

7,14

-

20,56

8,79

3,33

2,91

7.

mazowieckie

26,78

46,64

12,32

3,23

-

19,19

7,28

5,22

5,76

8.

opolskie

63,99

38,37

7,34

0,71

-

10,59

13,88

11,52

2,16

9.

podkarpackie

66,01

48,23

15,11

4,43

-

28,7

6,11

2,55

3,23

10.

podlaskie

68,45

47,4

10,23

4,66

-

22,69

7,3

3,82

5,12

11.

pomorskie

48,57

46,05

2,16

0,45

-

15,38

23,77

3,04

5,05

12.

śląskie

41,94

43,7

1,72

0,33

-

16,9

9,96

4,54

2,57

13.

świętokrzyskie

45,26

49,18

20,19

0,81

-

19,57

9,49

13,9

6,36

14.

warmińsko - mazurskie

26,57

46,91

10,76

0,88

1,27

13,67

10,48

11,36

6,54

15.

wielkopolskie

31,5

45,42

11,68

0,14

-

12,16

14,53

13,56

3,27

16.

zachodniopomorskie

29,78

46,2

8,29

0,1

-

13,92

20,43

12,36

6,41

 

POLSKA-OGÓŁEM

39,34

46

11,18

2,23

0,04

18,12

11,58

8,58

4,83

 

3) Sejmiki Województw

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwa Komitetu

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

47,59

42,2

5,24

3,52

2,41

24,94

40,83

14,79

4,89

2.

kujawsko-pomorskie

66,33

41,47

9,8

3,44

3,93

23,2

29,11

20,82

6,35

3.

lubelskie

34,67

44,51

18,78

6,87

2,48

29,3

18,65

12,55

7,48

4.

lubuskie

58,65

44,25

7,61

4,17

3,55

22,56

29,37

25,75

4,51

5.

łódzkie

46,88

43,21

14,78

3,94

2,96

24,22

22,76

16,44

5,44

6.

małopolskie

32,27

44,13

7,79

6,23

3,21

33,86

32,58

9,7

3,64

7.

mazowieckie

24,6

44,44

24,93

6,92

2,17

26,5

19,74

8,29

3,25

8.

opolskie

68,28

38,03

7,91

3,25

2,77

17,95

24,59

14,23

3,63

9.

podkarpackie

69,64

47,87

18,28

5,84

2,52

37,87

16,33

10,65

4,82

10.

podlaskie

77,27

44,39

12,43

4,16

2,6

29,27

19,92

13,83

6,32

11.

pomorskie

58,4

45,25

4,8

3,2

3,92

23,6

45,07

11,43

5,38

12.

śląskie

67,88

37,43

3,95

2,98

3,63

24,81

35,97

15,52

2,84

13.

świętokrzyskie

50,8

46,52

18,96

3,66

2,15

21,7

15,73

17,03

6,4

14.

warmińsko - mazurskie

35,11

44,2

11,71

3,16

2,08

19,44

29,65

19,54

7,51

15.

wielkopolskie

37,92

44,27

11,62

3,25

3,71

20,77

32,78

18,19

3,77

16.

zachodniopomorskie

46,29

43,5

5,88

3,6

2,6

23,41

37,4

19,53

4,66

 

POLSKA-OGÓŁEM

48,24

42,76

10,68

4,14

3,04

25,79

29,44

15,11

4,77

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk