Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 listopada 2006 r. o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania ustalonych o godz. 10.30 w dniu 13 listopada 2006 r.

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o cząstkowych nieoficjalnych wynikach głosowania

ustalonych o godz. 10:30 w dniu 13 listopada 2006 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania z 92 715 czyli 90% protokołów wyników głosowania w obwodzie zatwierdzonych przez terytorialne komisje wyborcze na 103 026 ogólną liczbę protokołów głosowania, Państwowa Komisja Wyborcza informuje.

I.

 

1.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 28 133 824 osób;

2)

liczba kart wydanych 12 817 490;

3)

frekwencja wyniosła 45,56%.

Na ogólną liczbę 2 478 wybieranych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ustalono wyniki wyborów w 1 316 gminach i miastach.

2.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad gmin są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 27 722 045 osób;

2)

liczba kart wydanych 12 636 401;

3)

frekwencja wyniosła 45,58%.

Na ogólną liczbę 2 478 gmin ustalono wyniki wyborów w 2 215 radach gmin.

Na ogólną liczbę 18 dzielnic m. st. Warszawy ustalono wyniki wyborów w 1 radzie dzielnicy.

3.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do rad powiatów są następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 15 507 762 osób;

2)

liczba kart wydanych 7 374 803;

3)

frekwencja wyniosła 47,56%.

Na ogólną liczbę 314 powiatów ustalono wyniki wyborów w 80 radach powiatów .

4.

Cząstkowe nieoficjalne wyniki głosowania w wyborach do sejmików województwsą następujące:

1)

liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 24 218 804 osób;

2)

liczba kart wydanych 10 878 230;

3)

frekwencja wyniosła 44,92%.

Na ogólną liczbę 16 sejmików województw nie ustalono wyników wyborów w żadnym sejmiku województwa.

II.

1. Wyniki głosowania na prezydentów w wybranych miastach (3 kandydaci, którzy zdobyli największa liczbę głosów):

 

Lp.

Miasto

% zatwierdzonych protokołów

Imię i nazwisko

Skrót nazwy komitetu wyborczego

% głosów

1.

Białystok

100

Tadeusz Truskolaski

KW Platforma Obywatelska RP

48,49

Marek Jan Kozłowski

KW Prawo i Sprawiedliwość

32,61

Janusz Ryszard Kochan

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

9,67

2.

Bydgoszcz

100

Konstanty Dombrowicz

KWW Konstantego Dombrowicza

30,69

Roman Franciszek Jasiakiewicz

KWWPRO R.Jasiakiewicz-Czas na Gospodarza

26,8

Teresa Piotrowska

KW Platforma Obywatelska RP

18,56

3.

Gdańsk

96,7

Paweł Bogdan Adamowicz

KW Platforma Obywatelska RP

61

Andrzej Jaworski

KW Prawo i Sprawiedliwość

29,6

Krzysztof Zbigniew Pusz

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

5,12

4.

Gorzów Wielkopolski

100

Tadeusz Jędrzejczak

KWW Jędrzejczak

50,6

Ireneusz Madej

KW Prawo i Sprawiedliwość

28,98

Dariusz Jacek Bachalski

KW Platforma Obywatelska RP

20,42

5.

Katowice

100

Piotr Uszok

KWW "Forum Samorządowe i Piotr Uszok"

73,01

Tomasz Szpyrka

KW Platforma Obywatelska RP

11,08

Michał Janusz Luty

KW Prawo i Sprawiedliwość

6,64

6.

Kielce

100

Wojciech Jerzy Lubawski

KWW Porozumienie Samorządowe W. Lubawski

71,98

Joanna Grzela

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

20,65

Mariusz Jacek Olszewski

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy

7,38

7.

Kraków

91,83

Jacek Majchrowski

KWW Jacka Majchrowskiego

42,23

Ryszard Terlecki

KW Prawo i Sprawiedliwość

26,28

Tomasz Szczypiński

KW Platforma Obywatelska RP

22,89

8.

Lublin

99,51

Izabella Antonina Sierakowska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

25,29

Adam Jerzy Wasilewski

KW Platforma Obywatelska RP

24,09

Andrzej Marek Pruszkowski

KW Prawo i Sprawiedliwość

20,69

9.

Łódź

98,23

Jerzy Kropiwnicki

KW Prawo i Sprawiedliwość

35,77

Krzysztof Kwiatkowski

KW Platforma Obywatelska RP

27,07

Krzysztof Makowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

23,33

10.

Olsztyn

100

Czesław Jerzy Małkowski

KWW "PO PROSTU OLSZTYN"

51,72

Jerzy Szmit

KW Prawo i Sprawiedliwość

20,38

Zbigniew Dąbkowski

KW Platforma Obywatelska RP

17,67

11.

Opole

100

Ryszard Zembaczyński

KW Platforma Obywatelska RP

51,64

Andrzej Namysło

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

13

Grzegorz Adam Sawicki

KW Prawo i Sprawiedliwość

12,92

12.

Poznań

100

Ryszard Grobelny

KWW R. Grobelny "Poznań ma przyszłość"

36,66

Maria Pasło-Wiśniewska

KW Platforma Obywatelska RP

29,88

Jacek Tomczak

KW Prawo i Sprawiedliwość

20,38

13.

Rzeszów

100

Tadeusz Ferenc

KWW Tadeusza Ferenca "Rozwój Rzeszowa"

76,59

Marian Hady

KW Prawo i Sprawiedliwość

18,39

Marek Zbigniew Poręba

KW Platforma Obywatelska RP

3,26

14.

Szczecin

100

Piotr Tomasz Krzystek

KW Platforma Obywatelska RP

41,79

Jacek Jan Piechota

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

27,91

Teresa Krystyna Lubińska

KW Prawo i Sprawiedliwość

22,89

15.

Toruń

100

Michał Franciszek Zaleski

KWW Michała Zaleskiego Czas Gospodarzy

70,62

Marian Andrzej Filar

KWW Prof. M. Filara - Filar dla Torunia

18,71

Grzegorz Kazimierz Górski

KW Prawo i Sprawiedliwość

10,67

16.

Warszawa

61,38

Kazimierz Marcinkiewicz

KW Prawo i Sprawiedliwość

38,44

Hanna Beata Gronkiewicz-Waltz

KW Platforma Obywatelska RP

34,19

Marek Stefan Borowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

23,15

17.

Wrocław

99

Rafał Franciszek Dutkiewicz

KWW Rafała Dutkiewicza

84,51

Janusz Konrad Dobrosz

KW Liga Polskich Rodzin

7,5

Tomasz Robert Czajkowski

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

5,99

18.

Zielona Góra

100

Bożenna Bukiewicz

KW Platforma Obywatelska RP

39,24

Janusz Krzysztof Kubicki

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

32,1

Kazimierz Łatwiński

KW Prawo i Sprawiedliwość

23,92

III.

2. Procentowe wyniki głosowania do rad wg komitetów wyborczych o zasięgu ogólnokrajowym:

1) Rady Gmin

 

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy Komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

96,07

44,51

3,47

1,5

0,01

15,38

16,14

8,97

3,59

2.

kujawsko-pomorskie

97,64

42,97

9,93

1,06

0,15

15,96

11,85

12,35

5,21

3.

lubelskie

98,06

48,44

16,99

4,02

0,06

15,41

7,19

7,33

8,26

4.

lubuskie

98,62

45,64

9,53

1,07

0,02

11,33

17,24

17,99

3,66

5.

łódzkie

97,73

45,59

8,19

1,62

-

15,79

13,41

12,75

5,53

6.

małopolskie

96,99

46,17

5,31

2,76

0,1

20,75

11,61

4,71

1,46

7.

mazowieckie

87,68

49,76

9,76

1,82

0,01

17,7

14,63

7,35

3,95

8.

opolskie

100

39,25

6,81

0,51

0,03

10,41

13

9,81

2,46

9.

podkarpackie

98,18

48,56

10,03

4,33

-

27,29

5,05

2

2,43

10.

podlaskie

98,19

45,59

3,21

3,58

0,14

16,69

11,54

6,38

3,12

11.

pomorskie

97,04

46,65

0,99

0,64

-

14,46

22,29

5,56

2,47

12.

śląskie

99,19

39,9

2,35

0,98

0,05

15,21

17,04

9,97

1,73

13.

świętokrzyskie

99,22

50,25

14,58

1,2

-

15,91

6,45

9,98

5,02

14.

warmińsko - mazurskie

94,41

46,04

8,48

0,86

0,48

13,62

11,65

12,34

4,85

15.

wielkopolskie

94,54

46,63

9,05

0,43

-

9,41

11,41

8,51

2,23

16.

zachodniopomorskie

96,84

45,19

8,02

0,94

0,02

13,55

19,39

11,21

4,93

 

POLSKA-OGÓŁEM

95,97

45,58

7,59

1,76

0,05

16,14

13,4

8,66

3,66

 

2) Rady Powiatów

 

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy Komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

74,2

46,17

4,32

1,11

-

17,04

19,99

10,93

6,16

2.

kujawsko-pomorskie

83,44

45,43

14,32

0,56

-

13,62

8,29

15,24

6,16

3.

lubelskie

64,3

50,3

27,41

6,77

-

18,87

3,87

8,9

8,9

4.

lubuskie

92,6

47,68

10,73

1,25

-

13,22

18,74

16,35

4,44

5.

łódzkie

88,54

49,58

14,97

2,08

-

19,47

11,18

12,31

7,49

6.

małopolskie

66,73

47,3

6,16

5,51

-

23

10,97

5,04

2,58

7.

mazowieckie

71,91

50,04

14,02

3,06

-

19,14

8,83

5,47

6,27

8.

opolskie

98,91

39,57

8,07

0,62

-

12,01

13,9

11,39

3,14

9.

podkarpackie

97,43

48,84

13,83

4,35

-

29,23

6,39

2,46

3,19

10.

podlaskie

83,5

47,96

9,3

5,2

-

23,52

7,71

3,59

5,1

11.

pomorskie

95,44

47,8

1,29

0,82

-

15,13

23,65

5,02

4,45

12.

śląskie

90,84

45,46

4,3

0,59

-

16,26

12,14

5,25

3,12

13.

świętokrzyskie

90,52

51,62

21,9

1,23

0,06

18,54

9,22

13,63

6,77

14.

warmińsko - mazurskie

87,07

47,32

8,23

0,73

0,71

14,32

15,07

12,26

5,86

15.

wielkopolskie

64,25

45,94

12,69

0,14

-

11,98

13,87

13,51

3,41

16.

zachodniopomorskie

89,2

47,13

10,22

0,63

-

13,87

17,8

11,01

6,69

 

POLSKA-OGÓŁEM

80,75

47,56

11,24

2,3

0,04

18,22

12,25

8,74

5,22

 

3) Sejmiki Województw

 

Lp.

Województwo

% zatwierdzonych protokołów

Frekwencja

Nazwy Komitetów

KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

KW Liga Polskich Rodzin

KW Krajowej Partii Emerytów i Rencistów

KW Prawo i Sprawiedliwość

KW Platforma Obywatelska

KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci

KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej

1.

dolnośląskie

79,19

43,97

6,29

3,93

2,65

24,02

38,27

14,99

6,05

2.

kujawsko-pomorskie

87,98

42,57

11,04

3,8

4,03

22,5

27,42

20,69

6,99

3.

lubelskie

68,28

47,11

21,81

6,92

2,42

26,9

17,02

11,7

8,64

4.

lubuskie

96,02

45,56

10,25

4,43

3,81

21,43

27,95

23,88

5,5

5.

łódzkie

89,76

45,08

15,34

4,22

3,03

23,12

22,01

15,67

6,67

6.

małopolskie

73,39

45,48

7,86

6,05

3,22

34,07

31,57

10,39

3,74

7.

mazowieckie

66,4

48,92

22,5

6,48

2,27

25,02

21,66

10,84

3,19

8.

opolskie

98,88

39,04

9,6

3,37

2,88

19,09

24

13,02

4,41

9.

podkarpackie

97,89

48,54

19,6

6,12

2,53

37,25

15,69

10

5,23

10.

podlaskie

88,1

45,05

12,27

4,54

2,59

30,35

19,36

12,64

6,89

11.

pomorskie

94,19

46,51

5,83

3,61

3,89

23,76

43,63

10,6

5,93

12.

śląskie

95,99

39,67

5,08

3,45

3,57

25,06

33,66

15,2

3,72

13.

świętokrzyskie

90,75

49,63

22,07

3,7

2,37

21,5

13,48

15,69

7,82

14.

warmińsko - mazurskie

80,74

46,01

15,94

3,38

1,98

19,06

27,49

15,95

8,72

15.

wielkopolskie

69,03

44,64

12,41

3,28

3,68

20,68

31,97

17,88

3,94

16.

zachodniopomorskie

92,2

45,41

9,52

4,65

2,36

20,85

33,21

18,65

7,62

 

POLSKA-OGÓŁEM

82,8

44,92

12,64

4,62

2,98

25,39

27,63

14,26

5,55

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:28
    Wprowadził:Bartosz Goździk