Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2006 r. o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w

KOMUNIKAT

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 26 listopada 2006 r.

o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godz. 16.30 w ponownym głosowaniu w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 26 listopada 2006 r.

I. Zbiorcza informacja w skali kraju

Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie danych otrzymanych od 11 381 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 11 385 komisji obwodowych, informuje, że według stanu na godz.16.30 w dniu 26 listopada 2006 r.:

 

1.

Liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, tj. liczba osób ujętych w spisach wyborców w obwodach, z których otrzymano dane wyniosła 14 639 232.

2.

Wydano karty do głosowania w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 4 218 106 osobom uprawnionym, co stanowi 28,81% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach.

II. Zbiorcze informacje według województw:

 

Lp.

Województwo

Liczba obwodów

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

% (6:5)

ogółem

z których otrzymano dane

1

2

3

4

5

6

7

1.

dolnośląskie

831

831

996 410

275 148

27,61

2.

kujawsko-pomorskie

695

695

886 170

224 620

25,35

3.

lubelskie

693

693

779 439

251 356

32,25

4.

lubuskie

285

285

365 095

107 463

29,43

5.

łódzkie

950

950

1 321 588

334 762

25,33

6.

małopolskie

982

982

1 191 555

362 211

30,4

7.

mazowieckie

1 781

1 778

2 569 948

847 259

32,97

8.

opolskie

352

352

369 961

87 422

23,63

9.

podkarpackie

533

533

586 911

190 315

32,43

10.

podlaskie

420

420

512 537

152 683

29,79

11.

pomorskie

324

324

401 728

123 133

30,65

12.

śląskie

1 166

1 166

1 648 402

394 899

23,96

13.

świętokrzyskie

439

439

492 508

154 738

31,42

14.

warmińsko-mazurskie

383

383

441 531

135 280

30,64

15.

wielkopolskie

993

993

1 311 501

361 690

27,58

16.

zachodniopomorskie

558

557

763 948

215 127

28,16

III. Zbiorcze informacje z miast powyżej 100 000 mieszkańców, w których odbywa się ponowne głosowanie:

 

Lp.

Miasto

Liczba obwodów ogółem

Liczba obwodów, z których otrzymano dane

Liczba uprawnionych

Liczba wydanych kart

% (6:5)

Frekwencja w dniu 12.11.2006
godz. 16.30

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Białystok

162

162

226 415

59 637

26,34

29,50

2.

Bydgoszcz

205

205

293 656

62 375

21,24

23,77

3.

Częstochowa

133

133

198 814

36 058

18,14

24,73

4.

Dąbrowa Górnicza

67

67

106 507

20 284

19,04

27,20

5.

Kraków

453

453

586 230

161 733

27,59

29,61

6.

Lublin

204

204

276 929

67 975

24,55

28,09

7.

Łódź

395

395

619 159

135 135

21,83

26,00

8.

Płock

69

69

101 747

22 089

21,71

29,73

9.

Poznań

300

300

443 506

106 893

24,1

30,20

10.

Radom

110

110

179 547

33 129

18,45

23,42

11.

Szczecin

201

200

322 904

81 339

25,19

30,75

12.

Tychy

66

66

106 761

21 301

19,95

26,02

13.

m. st. Warszawa

826

823

1 337 229

497 097

37,17

37,03

14.

Włocławek

61

61

96 176

21 257

22,1

25,61

15.

Zabrze

91

91

149 944

21 070

14,05

19,72

16.

Zielona Góra

59

59

93 627

23 696

25,31

30,24

IV. W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Kazanów, powiat zwoleński, województwo mazowieckie - 63,72%.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 9:39
    Wprowadził:Bartosz Goździk