Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zmian w składach rad gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad

Zgodnie z art. 194 ust. 1 powołanej ustawy do obsadzania mandatu w radach gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców, przepis art. 193 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Oznacza to zatem, że w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad nie tylko nie przeprowadza się wyborów uzupełniających w gminach do 20 000 mieszkańców, ale również nie obsadza się mandatów, w trybie art. 194 ust. 1 powołanej ustawy, w gminach powyżej 20 000 mieszkańców.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:16
    Wprowadził:Bartosz Goździk