Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informowania obywateli przez partię polityczną o programach rozwoju poszczególnych gmin oraz o zamiarze zgłoszenia w najbliższych wyborach kandydatów na radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów mias

(pismo ZPOW-756-3/06 z dnia 18 lipca 2006 r.)

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, co następuje.
 Partia polityczna – zgodnie z celami określonymi w art. 1 ustawy z dnia 27 marca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.) – może informować o własnych programach działania mających na celu wywieranie wpływu na politykę państwa lub sprawowanie władzy publicznej, w tym także na rozwój i zaspokojenie potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin, powiatów i województw. Może też wskazywać drogi realizowania swoich programów i zamierzeń. W ten sposób partie i organizacje polityczne zabiegają o społeczne poparcie.
 Działania takie, prowadzone w szczególności w okresie poprzedzającym kampanię wyborczą, rozpoczynającą się z dniem ogłoszenia o zarządzeniu wyborów nie mogą jednakże zawierać elementów agitacji wyborczej. Kierowanie się do wyborców przed zarządzeniem wyborów w sposób wskazujący wyraźnie na dążenie do uzyskania poparcia dla konkretnej partii czy innej organizacji lub dla konkretnych osób zamierzających kandydować w tych wyborach może być traktowane jako rozpoczęcie kampanii wyborczej, niedopuszczalne w świetle prawa – przepisów Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:16
    Wprowadził:Bartosz Goździk