Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2006 r. w sprawie niepołaczalności funkcji pełnomocnika finansowego z funkcją pełnomocnika wyborczego

Państwowa Komisja Wyborcza, wyjaśnia, że mając na względzie przepis art. 82a ust 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej, który stanowi, iż pełnomocnikiem finansowym nie może być pełnomocnik wyborczy, z zastrzeżeniem jedynie sytuacji określonej w art. 64f ust. 10, należy stwierdzić, iż pełnomocnik finansowy tym bardziej nie może być jednocześnie pełnomocnikiem wyborczym innego komitetu wyborczego.

Nadto podkreślenia wymaga, że pełnienie przez tę samą osobę funkcji pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego innych komitetów wyborczych, narażałoby ją – w szczególności w odbiorze społecznym – na działanie w warunkach zagrażających bezstronności.

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:30
    Wprowadził:Bartosz Goździk