Pismo Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2006 r. do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów i Marszałków Województw

Warszawa, dnia 24 października 2006 r.

   PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-253/06

                                                           Panie i Panowie
                                                           Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast,
                                                           Starostowie,
                                                           Marszałkowie Województw

Do Państwowej Komisji Wyborczej docierają niepokojące sygnały o usiłowaniu wywierania wpływu przez pracowników urzędów administracji samorządowej, w tym również będących urzędnikami wyborczymi, na sposób wykonywania przez terytorialne komisje wyborcze ich ustawowych zadań, związanych z zarządzonymi wyborami samorządowymi. Odnotowywane są także przypadki udzielania przez pracowników tych urzędów nie zawsze właściwych merytorycznie wyjaśnień i informacji dotyczących stosowania prawa wyborczego.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z tym, zwraca uwagę, iż właściwym źródłem informacji o przepisach samorządowych ustaw wyborczych są wytyczne, wyjaśnienia prawne, komunikaty i inne tego rodzaju dokumenty pochodzące od Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych, tj. od organów wyborczych sprawujących z mocy ustawy nadzór nad przestrzeganiem prawa wyborczego.

Państwowa Komisja Wyborcza nadto przypomina, iż urzędnik wyborczy, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ordynacji wyborczej, jest ustanawiany jako pełnomocnik wójta, (burmistrza, prezydenta miasta), starosty i marszałka województwa do spraw wyborów w zakresie zapewnienia obsługi administracyjnej właściwej terytorialnej komisji wyborczej oraz wykonania zleconych ustawą zadań wyborczych. Niedopuszczalne jest więc ingerowanie przez te osoby w sposób realizacji zadań i merytoryczne rozstrzygnięcia komisji wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca także uwagę, iż publicznie czynione są zarzuty o wykorzystywaniu siedzib urzędów administracji samorządowej dla prowadzenia kampanii wyborczej, co stanowiłoby naruszenie zakazu prowadzenia kampanii wyborczej na terenie tych urzędów (art. 65 ust. 2 pkt 1 Ordynacji wyborczej) zagrożone sankcją określoną w art. 199 ust. 1 Ordynacji wyborczej i w art. 27a ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Ferdynand Rymarz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:25-02-2016 10:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk