Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2010 r. w sprawie postępowania w sytuacji zgłoszenia kandydata na wójta przez tylko jeden komitet wyborczy

Warszawa, dnia 25 października 2010 r. 

      PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

   ZPOW-703-128/10

 

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, iż w sytuacji, gdy zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) tylko jeden komitet wyborczy był uprawniony do zgłoszenia kandydata na wójta i dokonał tego zgłoszenia w terminie określonym w art. 7 ust. 3 powołanej ustawy, gminna komisja wyborcza nie wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń.

Jednakże komisja obowiązana jest pełnić dyżur w dniu 27 października 2010 r. do godziny 24.00, gdyż w sytuacji wycofania zgody na kandydowanie lub utraty biernego prawa wyborczego przez zgłoszonego kandydata, komitet wyborczy, który dokonał zgłoszenia tej kandydatury będzie miał prawo zgłosić w powyższym terminie nowego kandydata.

Państwowa Komisja Wyborcza nadmienia, że w przypadku śmierci kandydata na wójta prawo to przysługuje do 15 dnia przed dniem wyborów.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:43
    Wprowadził:Bartosz Goździk