Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie godzin pracy obwodowych komisji wyborczych utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) w obwodach głosowania, o których mowa w art. 30 ust. 2b Ordynacji wyborczej, tj. utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, obwodowa komisja wyborcza może, w uzgodnieniu z gminną komisją wyborczą, ustalić inne godziny rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Oznacza to, że głosowanie może się rozpocząć później niż o godzinie 8.00 i zakończyć przed godziną 22.00, jednakże nie wcześniej niż po oddaniu głosu przez wszystkich wyborców ujętych w spisie.


  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:45
    Wprowadził:Bartosz Goździk