Wyjasnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 października 2010 r. w sprawie składania oświadczeń lustracyjnych

Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że dopuszczalne jest, aby osoba składająca oświadczenie lustracyjne złożyła odpowiednią część tego oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.).

Zatem, osoba składająca tzw. negatywne oświadczenie lustracyjne, tj. oświadczająca: „nie pracowałem/nie pracowałam, nie pełniłem/nie pełniłam służby ani nie byłem/nie byłam współpracownikiem w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r." może złożyć negatywną część A oświadczenia (bez dołączenia tzw. pozytywnej części A i części B oświadczenia lustracyjnego).

Natomiast osoba składająca tzw. pozytywne oświadczenie lustracyjne, tj. oświadczająca: „pracowałem/ pracowałam, pełniłem/ pełniłam służbę, byłem/ byłam współpracownikiem* w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 powołanej ustawy, w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r." składa pozytywną część A i część B oświadczenia lustracyjnego (bez dołączenia tzw. negatywnej części A oświadczenia).

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan Jaworski

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 14:43
    Wprowadził:Bartosz Goździk