Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. sprawie ustalenia wzorów protokołów sporządzanych przez obwodowe komisje wyborcze, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warsz
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 13:16
    Wprowadził:Bartosz Goździk