Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2006 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:24-02-2016 13:40
    Wprowadził:Bartosz Goździk