Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2016 r. o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2014 r.

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 lutego 2016 r.

o przyjętych informacjach finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2014 r.

Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 924) Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że obowiązek złożenia informacji finansowych o otrzymanej subwencji oraz o poniesionych z subwencji wydatkach przez partie polityczne w 2014 r. ciążył na 5 partiach politycznych, które w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r., spełniły wymogi określone w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy o partiach politycznych. Informacje finansowe z załączoną opinią i raportem biegłego rewidenta złożyły wszystkie zobowiązane do tego partie. Państwowa Komisja Wyborcza zbadała informacje 5 partii politycznych i zgodnie z art. 34a ust. 1 ustawy o partiach politycznych postanowiła:

1) przyjąć bez zastrzeżeń informacje 4 partii politycznych, wymienionych w załączniku nr 1 do komunikatu;

2) przyjąć ze wskazaniem na uchybienia informację 1 partii politycznej, wymienionej w załączniku nr 2 do komunikatu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Załączniki do komunikatu
Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 15 lutego 2016 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2014 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE BEZ ZASTRZEŻEŃ

 1. Polskie Stronnictwo Ludowe (EwP 34)
 2. Prawo i Sprawiedliwość (EwP 124)
 3. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej (EwP 131)
 4. Twój Ruch (EwP 313)

Załącznik nr 2

WYKAZ PARTII POLITYCZNYCH, KTÓRYCH INFORMACJE O OTRZYMANEJ SUBWENCJI ORAZ O PONIESIONYCH Z SUBWENCJI WYDATKACH W 2014 R. ZOSTAŁY PRZYJĘTE ZE WSKAZANIEM UCHYBIEŃ

 1. Sojusz Lewicy Demokratycznej (EwP 87) 

Wskazane uchybienie polega na sporządzeniu informacji niezgodnie ze stanem faktycznym.

 


W załącznikach treść uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie informacji finansowych, w kolejności numerów ewidencyjnych partii politycznych (EwP)

 

Rejestr zmian
 • Data utworzenia:28-04-2016 10:56
  Wprowadził:Krzysztof Lorentz
 • Data modyfikacji:16-12-2016 14:55
  Wprowadził:Krzysztof Lorentz